INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Salg af pjecer

[Ungkommunisten, 2. årg, april 1969, nr. 4, s. 2-4]

For at imødekomme behovet for revolutionær litteratur og oplysninger om de undertrykte folks befrielseskampe har Den anti-imperialistiske Aktionskomité oprettet en giro-konto til brug ved salg af pjecer og andet materiale.

Gironummeret er indtil videre: 11 57 95

Man kan købe pjecer, plakater m.v. ved at indsende beløbet + porto (30 øre) og bagpå giroblanketten skrive, hvilke materialer, der ønskes.

På den følgende side bringer vi en fortegnelse over de pjecer og plakater, vi foreløbig har til salg.

MAO TSE-TUNG:

Tjen folket kr. 2,00

Om praksis kr. 2,25

Om nyt demokrati kr. 2,00

Taler ved Yenan-forum om litteratur og kunst kr. 2,00

Om den rette behandling af modsigelser inden for folket kr. 2,00

Tale ved Kinas kommunistiske Partis landskonference om propagandaarbejde kr. 2,00

Om folkekrig kr. 2,25

Gå imod bogdyrkelse kr. 1,25

Citater fra formand Mao Tse-tung (Den lille røde) kr. 5,00

star

 

LIN PIAO:

Længe leve sejren i folkekrigen kr. 2,50

Star

 

Forræderi mod det proletariske diktatur er et væsentligt element i bogen om ”selv-opdyrkning” kr. 2,25

Star

 

Sejrrige Vietnam I kr. 1,00

Sejrrige Vietnam II kr. 1,00

Alle fra forlaget FUTURA

Star

 

THAILAND – imperialisme og befrielseskrig kr. 2,00

Nyhed:

PHOUKOUT FÆSTNING kr. 2,00

 Mao Tse-tung

Mao-plakat, 36 x 46 cm, på gult karton. kr. 1,00

Lenin-plakat, 36 x 46 cm, på gult karton. kr. 1,00

Plakat: ”De undertrykte og sultende vil sejre”. gratis

Thailand-plakat, 2 forskellige, gratis

Udgivet af Den anti-imperialistiske Aktionskomité.