INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Til læserne

[Kommunistisk Orientering, 6. årgang, nr. 9, 30. december 1969, s. 6]

Den lange pause i udsendelsen af "Kommunistisk Orientering" skyldes arbejdsmæssige og andre vanskeligheder i forbindelse med den Kinesiske Folkerepubliks ambassades og Guozi Shudians pludselige afbrydelse af forbindelserne med Forlaget Futura og den dermed forbundne afbrydelse af enhver forbindelse mellem Kinas kommunistiske Parti og Kommunistisk Arbejdskreds. Vi beklager denne pause og vil naturligvis holde vore abonnenter skadesløse gennem en halvering af abonnementsafgiften for 1970. Derom mere ved Nytår.
-Red.