INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Et digt af formand Mao

Tilbage til Shaoshan

[Ungkommunisten, 2. årgang, marts 1969, nr. 3, s. 27]

Den 25. juni 1959 vendte jeg tilbage til Shaoshan efter et fravær på 32 år.

Uklart erindret som i en drøm er min afsked
            og jeg forbander den længst hensvundne tid,
min hjemstavn for to og tredive år siden.
Det røde flag foldede sig ud og rejste bønder med spyd i hånd,
med sorte hænder svang despoterne deres pisk.
På grund af de store ofre forstærkedes viljen til
at vove at lade sol og måne skinne fra nye himle.
Lykkelig betragter jeg titusind bølger af ris og bønner
og alle vegne helte på vej hjem i aftentågen.

Juni 1959.