INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten 1968

Ungkommunisten 1968, nr. 1Nr. 1, januar 1968

[Dogmatisme og revisionisme - et citat fra Mao Tse-tung] s. 1
Oktoberrevolutionen og 50-årsjubilæet s. 2-9
Socialisme og reformisme [Kritik af VS og DKP] s. 9-12

 

 


Ungkommunisten 1968, nr. 2Nr. 2, februar 1968

[Papirtigre] - et citat fra Mao Tsetung s. 1
Arbejderaristokratiet s. 2-5
Rødgardist i Shanghai s. 6
Det borgerlige Russell-tribunal s. 7-10
[Notits: USA-fly nr. 2700 skudt ned over Nord-Vietnam d. 5. Januar 1968] s.10
Hvorfor vi støttede VS s. 11-12
Ekskluderet for kommunistisk virksomhed s. 13-16

Vi vil have socialisme (løbeseddel) [kke online pt]


Ungkommunisten 1968, nr. 3Nr. 3, marts 1968

[Digt af Cu Huy Can] s.1
Sejrrige Vietnam! s. 2-7
[Om krig] - et citat fra Mao Tse-tung s. 7
Røde Kors-hjælp til USA-imperialismen  s. 8-10
[Revolution] - et citat fra Mao Tse-tung s.10
Uddannelsesrevolution i Kina [Uddrag af ”GendriveIse af Kinas Hrustjovs og Lu Ting-yis revisionistiske uddannelseslinie”. Peking Review nr. 2, 1968] s. 11-12
Uddannelse til hvad? s. 13-15
Vi har lært at lave revolution [Notits om Kinas kulturrevolution] s. 16


Ungkommunisten 1968, nr. 4Nr. 4, april 1968

[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20

Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]

 


Ungkommunisten 1968, nr. 5Nr. 5, maj 1968

[Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13
Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - p.t. ikke online)


Ungkommunisten 1968, nr. 6Nr. 6, juni 1968

Historien viser, at krige inddeles i to arter. [Digt af Mao Tse-tung] s. 1
En borgerlig humanistisk bevægelse [Om Vietnambevægelsen] s. 2-6
Imperialismen og pinsemarchen s. 7-8
[Citat af Mao Tse-tung] s. 8
Proletariatets diktatur eller "hele folkets stat"? s. 9-15
Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam? s. 15-18
Militant demonstration i Bonn s. 19-20

 


Ungkommunisten 1968, nr. 7Nr. 7, juli 1968

En "god" imperialist [Mordet på Martin Luther King] s. 1
En bjørnetjeneste ["Revisionisterne i Moskva er i fuld gang med at forråde den vietnamesiske revolution"]s. 2-3
Efter pinsemarchen s. 3-5
Skudt forbi [Et svar på artikel i det svensk blad Marxistisk Forum] s. 6-7
Velfærd og hungersnød [Kritik af socialdemokratisk valgpjece] s. 7-8

 

 


Ungkommunisten 1968, nr 8Nr. 8, august 1968

Den franske "revolution" s. 1-6
”Bekæmp den amerikanske imperialisme'' [Precisering i forhold til Efter pinsemarchen (Ungkommunisten nr. 7, 1968)] s. 6-7
Hvor mange gange skal denne lektie læres? s. 7
Sort fangenskab [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 8-15

 


Ungkommunisten 1968, nr. 9Nr. 9, september 1968

Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20

 


Ungkommunisten 1968, nr. 10Nr. 10, oktober 1968

Mao Tse-tung: Svar til kammerat KuoMo-jo [Digt] s. 1
Olympiadens taber s. 2-3
Karikaturtegningerne [Rettelse om hvor tegninger i Ungkommunisten nr. 9 stammede fra] s. 5
"U-landshjælp" s. 4-7, 10-13
Trykfejl [i  Ungkommunisten nr 9 s. 17] s. 13
Olympiaden og os [Plakat om OL i Mexico 1968] s. 8-9
Når de sultne fodrer de overmætte s. 14-16
[Citat af Karl Marx] s. 16

 


Ungkommunisten 1968, nr. 11Nr. 11, december 1968

Citat af Karl Marx Forsiden s. 1
Linjerne trækkes op s. 2-5
En fagforeningstale s. 6-7
Sport og politik s. 7-9
"Fri socialisme" s. 9, 12-13
[Plakat om Vietnamkrigen] s. 8-9
DKP - Deutche Kommunistische Partei s. 13-19
Indholdsfortegnelse for Ungkommunisten 1. årgang, 1968. s. 19-21