INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten 1970

Et udvalg af artikler er lagt online.

Ungkommunisten nr. 1, januar 1970Nr. 1, januar 1970

Et svar til Rød Front [Organ for Kommunistisk Ungdom Marxister-Leninister] s. 2-8
Notits om at Kommunistisk Orientering og Ungkommunisten også udkommer i en engelsk udgave som Communist Orientation og The Young Communist. s. 8
PFLPs stilling til PLO og PASC s. 8-17 [Også bragt i PFLP Forklarer]
PFLP-frimærker [Notits om frimærker, sælges til støtte for PFLP] s. 17
Danmark og den arabiske olie s. 18-20
Den Folkelige Front for Palæstinas Befrielse : Militærkommnunique nr. 129 (Om sprængningen af olieledningen (Tapline) i Golanhøjderne s. 20-22 [Også bragt i PFLP Forklarer]
Små bøger [Omtale af 3 små bøger: "Den lille røde for skoleelever" "Citater fra formand Baunsgaard" og "Den lille hvide"] s. 22-25
Indholdsfortegnelse for Ungkommunisten, 2. årgang 1970 s. 26-27
Kapitalistens bøn [Bagsiden] s. 28


Ungkommunisten nr. 2, februar 1970Nr. 2, februar 1970

KF og virkeligheden II s. 2-9
Verdensbanken [Notits] s. 9
Rettelse [Notits] s. 9
Ingen glorie til fagforeningerne (Oversat fra Finbury Communist [England] nr. 60, januar 1970) s. 10-13
Fremmed s.13-20
Om flyaktioner 20-21
Dyre indvandrere [Notits om Israels behov for penge til at dække udgifter ved den jødiske indvandring] s. 21
Hidtil største militærbudget [Notits om Israel] s. 21
Kostbart besøg [Notits fra Fateh, 6. 2. 1970: Dansk student mistede et ben, da han trådte på en mine i Golan-højderne, hvor han arbejdede i en kibbutz] s.21
"Israel i HB" [Notits om "Israel-uge" i Brugsen og Aktionskomiteens Palæstina-uge som modtræk] s. 22
Etiopien og svensk imperialisme s.22-24
Sport og politik [Notits om virkningerne af demonstrationen d. 2. januar 1969 mod badmintonkampen Danmark-Sydafrika] s. 24


Ungkommunisten nr. 3, april 1970Nr. 3, april 1970

Etiopien s. 2-8
Ulandsfrivillige – dansk imperialismes forlængede arm s. 9-13
Pressehykleri s. 13-16
Forlad byen midlertidigt [Digt] af F.L. Risakotta, 1967. Oversat fra engelsk s. 17
Mere om Danmark og den arabiske olie s.18-23
[Notits om at artiklen "PFLP forklarer: Hvad kæmper det palæstinensiske folk for?", som tidligere har været duplikeret, nu er offset-trykt, og kan rekvireres til udddeling] s. 23
[Bagsidetekst og billede] s. 24 


Ungkommunisten nr. 4, maj 1970Nr. 4, maj 1970

Sorte pantere og hvide venstreorienterede s. 2-20
Advarsel til løgnere [Notits oversat fra "Palestinsk Front" nr. 6, 1970, med advarsel mod svensker i København, der i borgerlige medier udgiver sig for "Al Fatahs repræsentant i Skandinavien" og kommer med groteske udtalelser og trusler mod danske jøder] s. 20
Ulandsfrivillig taget til fange af partisaner i Ethiopien s. 21-22
Nyt fremstød for dansk imperialisme s. 22-23

 


Ungkommunisten nr. 5, juni 1970Nr. 5, juni 1970

Mod folkerevolutionær sejr i Vestasien [Uddrag af oversat artikel fra Ad Hoc Bulletin (Marxist-Leninist) Vol. 8, No.2 april 1970] s. 2-18
Om en demokratisk stat i Palæstina (oversat fra Hawla dawlat falastin al-demokratia 1970 s 19-22
Politisk udtalelse. PFLP juni 1970 [Om kampene i Amman] s. 23-25 [Se teksten online i PFLP Forklarer]
Detaljer om udviklingen af den blodtørstige sammensværgelse sat i scene af de jordanske myndigheder og deres lejetropper s. 25-28 [Se teksten online i PFLP Forklarer]
Rejsebrev [Om en dansk fagforeningspamper i Etiopien]s. 29-31


Ungkommunisten nr. 6, august 1970Nr. 6, august 1970

[Citat af Friedrich Engels: fra Forord til ”Den arbejdende klasses stilling i England”, Udvalgte skrifter, bd. II, s. 416] s. 2
Hvorfor støtter vi PFLP? s. 3-6 [Se den online i PFLP Forklarer]
Udtalelse fra KUF [Fra forberedelsesmøde i Holland for en kongres i Rom til støtte for de kæmpende folk i de portugisiske kolonier] s. 6-7
Falsk interview med G. Habash i Life [Notits] s. 7
George Habash's tale på Continental Hotel s. 8-11 [Se den online i PFLP Forklarer]
PFLPs opfattelse af begrebet ”den demokratiske stat” i ”Palestina” s. 12-14 [Se den online i PFLP Forklarer]
Verdensbanken s. 15-19
Obs! [Notits, hvor redaktionen lægger afstand til et blad kaldet "Orientering"] s. 19