INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

USA-fly nr. 1000 skudt ned over Laos

[Ungkommunisten, 2. årg, april 1969, nr. 4, s. 12]

Den 22. januar 1969 skød den laotiske befrielseshær et amerikansk Pharitom-4 fly ned over Savannakhet-provinsen. Dermed kom antallet af USA-fly der er skudt ned eller ødelagt på jorden, op på 1000 siden den 17. maj 1964, da de amerikanske imperialister begyndte at bombe de befriede områder.

Af de tusind fly blev 238 skudt ned med lette våben og 40 blev sprængt på jorden. Alene i de foregående tre måneder mistede USA 165 fly.

På slagmarkerne har De laotiske patriotiske væbnede Styrker vundet den ene sejr efter den anden. Der er udkæmpet over 100 slag i januar måned, mere end 1.300 fjender er gjort ukampdygtige, næsten 180 våben er erobret, 39 militærkøretøjer er erobret eller ødelagt, en motorbåd er sænket, en bro er sprængt i luften og 4 ammunitionsdepoter er blevet ødelagt af befrielsesstyrkerne. USA-imperialisternes og deres lakajers tab i januar måned er meget større end i de foregående måneder.

Et bondeproduktionshold i Khang Khay landsbyen, Xieng Khuang provinsen (Laos) dyrker ris ved siden af et nedskudt amerikansk fly.
Et bondeproduktionshold i Khang Khay landsbyen, Xieng Khuang provinsen (Laos) dyrker ris ved siden af et nedskudt amerikansk fly.

 

Alt dette viser, at De laotiske patriotiske væbnede Styrker og det laotiske folk bliver stadig stærkere. Jo mere USA udvider krigen, desto tungere bliver dets nederlag.

Vignet med 2 partisaner