INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Verdensbanken [notits]

[Ungkommunisten, 3. årgang, februar 1970, nr 2, s. 9]

I artiklen "Et svar til Rød Front" i sidste nummer af Ungkommunisten skrev vi følgende: "... at Verdensbanken i Geneve - et rent imperialistisk foretagende med tidligere USA-krigsminister McNamara som præsident fastsætter verdensmarkedets råstofpriser, ...". En nærmere undersøgelse har vist os, at Verdensbanken ikke ligger i Geneve, men har hovedkontor i Washington, og Verdensbanken fastsætter ikke (i hvert fald ikke direkte) verdensmarkedets råstofpriseri, men er helt rigtigt et imperialistisk foretagende.

Vi skylder en nærmere redegørelse for, hvad Verdensbanken er og vil i et senere nummer bringe en oversigt over dens funktion og virke - bl. a. med henblik på dens kongres, der i år skal afholdes i København i september måned.