INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Andre udgivelser

Artikler udgivet i andre medier end M-KAs egne

Solidaritetsarbejde : Politik eller proteinkiks (IF : Blad for international solidaritet, nr. 4-5 1984, s. 30-33)

Diskussion mellem 4 forskellige organisationer, MS, UFF, Nicaraguakomiteeen og TTA om deres syn på solidaritetsarbejdet. Niels Jørgensen repræsenterer Tøj til Afrika, TTA.