INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Fordrivelse : Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984. Af Ibrahim Mattar

[Efterskrift af Carsten Larsen. Kbh., Forlaget Manifest, [1984], 102 s., ill.]

Indholdsfortegnelse

Forord   s. 9

Israelske bosættelser på Vestbredden og Gazastriben s. 11

Appendix A: Anslåede jordarealer af Vestbredskolonier s. 30

Fra palæstinensisk til israelsk: Jerusalem 1948 – 1982 s. 52

Udviklingen i den israelske bosættelsespolitik fra 1981 – 1983 s. 63

"Denne jord er min jord, min fars jord og min bedstefars jord" s. 92

Oversat til dansk fra:

Ibrahim Mattar: Israeli settlements i the West Banks and Gaza Strip. (Journal of Palestine Studies, Vol. XI, No. 1)

Ibrahim Mattar: From palestinian to israeli : Jerusalem 1948-1982 (Journal of Palestine Studies, Vol. XII, No. 4)

Oversat af Carsten Larsen

Forsidetegning: Claus Schou. 

Bagsidetekst

Efter 1967-krigen anlagde Arbejderpartiregeringen udfra sin Allon-plan de første bosættelser i de besatte områder. Senere tog koloniseringen fart med Likudregeringens Drobles-plan. Via denne bosættelsesproces har israelerne i dag fået kontrol med ca. 60% af Vestbredden. Det endelige mål er en fuldstændig anneksion. Kampen om jorden på Vestbredden og Gaza-striben er i dag et nøglespørgsmål i den palæstinensisk-israelske konflikt.

Denne bog er den første, der på dansk beskriver fordrivelsen af palæstinenserne fra deres jord gennem snart 40 år.

Den indeholder 4 artikler, der behandler følgende emner:

  • Skiftet i den israelske bosættelsespolitik fra Arbejderpartiets til Likudkoalitionens regeringsperiode.
  • Jerusalems udvikling fra en arabisk storby til dens nuværende status som Israels ”evige” hovedstad.
  • Udviklingen i bosættelsespolitikken fra 1981 til 1984.
  • En skriftlig redegørelse fra bonden Sabri Gharib, som med al ønskelig tydelighed viser, hvordan israelerne med alle midler prøver at fravriste palæstinenserne deres jord.