INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Forkortelser anvendt i litteraturhenvisninger

[Imperialismen i dag : Det ulige bytte og mulighederne for socialisme i en delt verden. Manifest, Kbh. 1983. 225 s.]
Bibliografi Indhold  

CTW: Andre Gunder Frank: Crisis in the Third World. London. Heinemann, 1981.

ELA: H.W. Edwards: Labour Aristocracy: Mass Base of Social Democracy. Stockholm. Aurora, 1978.

EUX: Arghiri Emmanuel: Unequal Exchange: A Study of the Impe­rialism of Trade; with additional comments by Charles Bettelheim. N.Y. & London. Monthly Review Press, 1972.

LOI: V.I. Lenin: Om imperialisme og opportunisme: Uddrag af artikler og taler 1899 - 1923. København. Futura, 1973.

MEOK: Karl Marx og Friedrich Engels: Om kolonier, industrimo­nopol og arbejderbevægelse: uddrag af artikler og breve fra 1847 til 1894. København. Futura, 1972.

MEUS: Karl Marx og Friedrich Engels: Udvalgte skrifter. Køben­havn. Tiden, 1973. I - II.

MK: Karl Marx: Kapitalen: Kritik af den politiske økonomi. Red. J.W. Hansen. København. Rhodos, 1970. 1.1 - 3.4.

NID: Folker Fröbel, Jurgen Heinrichs, Otto Kreye: The new International Division of Labour. Cambridge. Cambridge University Press, 1981.

PMP: "J.F. Petras, M.H. Morley: Petrodollar and the State: the Failure of State Capitalist Development in Venezuela". Third World Quarterley. Vol. 5, no. 1. 1983. London.

SYU: Jack Scott: Yankee go home. Vancouver. New Star Books, 1978.

UER: Arghiri Emmanuel: Unequal Exchange Revisited. Brighton. Institute of Development Studies, University of Sussex, 1975. (IDS Discussion Paper; no. 77).

Bibliografi Indhold