INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Gældsat. Af Arghiri Emmanuel & Fidel Castro.

Forlaget Manifest, 1986. 127 s.

Forord s.7

Arghiri Emmanuel: Overførsel af ressourcer via gældsætning s.15

Interview med Fidel Castro: Den tredie verdens ubetalige gæld må slettes og en ny økonomisk verdensorden indføres s. 53

Efterskrift s. 115

 

Oversat til dansk fra:
Granma Weekly Review, Havanna, April 7. 1985:
Fidel Castro: How and why the unpayable foreign dept of Latin America and the Third World must be cancelled and the urgent need for a new international economical order.
 
Revue Tiers Monde, 1984:
Arghiri Emmanuel: Indeptedness as Vehicle for Transfer of Resources