INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Myter om Sovjet. Af M.K. Andersen og Torben Retbøll

[Forlaget Manifest, 1986, 161 s.]

Indhold:

Forord s. 7

Om planøkonomi og kapitalisme s. 17

Sovjetunionens udenrigsøkonomi s. 53

27-Partikongres og kravet om en ny økonomisk verdensorden s. 81

Myten om den aggressive supermagt s. 89

Efterskrift:

Torben Retbøll: Socialistisk planøkonomi eller kræfternes frie spil s. 115