INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Tidsskriftet Manifest:

Nr. 2, 27. november 1978

Manifest nr. 2, 27. november 1978

Artikler fra Zimbabwe News:
Politisk uddannelse i ZANU (fortsat fra Manifest nr. 1) s.2-11
Vi har initiativet. Interview med en ZANLA-leder ved fronten s. 11-13
Mod konventionel krig. Interview med Josiah Tungamirai, ZANU's forsvarsminister s. 13-15
Vore kvinder er handlingens kvinder. Interview med Teurai Ropa, ZANU's sekretær for kvindeanliggender s. 15-16
Tøj til Afrika s. 17-20
Antiimperialistisk støttearbejde til ZANU s. 20-26
Mugabe: Indtrængende appel om økonomisk støtte s. 26-27
Følgeskrivelse til Mugabe's appel s. 27-28