INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Tidsskriftet Manifest:

Nr 3, 29. januar 1979

Manifest nr. 3, 1979

Befrielseskampen i Oman [fra Nyt fra Oman, Særnummer 9, juni 1978] s, 2-10
Oman og krisen i Iran [Uddrag af Nixon-doktrinens krise fra Nyt fra Oman nr. 32, december 1978] s. 10-11
Krigscommunigué nr. 17 [Uddrag oversat fra Zimbabwe News, vol 10, nr. 2] s. 12
Masserne er virkelig på vores side [Interview med Chapewa, kommandant i ZANLA, oversat fra Zimbabwe Newa, vol. 10, nr. 2] s. 12-13
Boganmeldelse af Breaking Contract - The Story of Vinnia Ndadi. Life stories from the revolution. Namibia, SWAPO 1. LSM Press, 1974, 116 s. s. 14-15
Arghiri Emmanuel: Den hvide settler-kolonialisme og myten om investerings-imperialismen s. 15-27