INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Tidsskriftet Manifest:

Nr 4, 19. marts 1979

Manifest nr. 4, 1979

Verdens deling i to - Træk af kapitalismens udbredelse og opdeling af verden s. 2
Kapitalismens oprindelse - handelskapitalen s. 3-23
Journalist fulgte guerillaerne i de befriede områder [i Rhodesia, fra Afrikabulletinen nr. 1, 1979 (Udgives af Afrikagrupperne i Sverige)] s. 24-25
Fra præst til frihedskæmper [Interview med George, medlem af generalstaben af ZANLA (ZANUs hær), oprindeligt udgivet af Birkum Tøjbutik] s.26-31

 

 

 

 

Billedet på forsiden

Amsterdam modtager tribut fra fire kontinenter. Titelblad fra bogen "Historische Beschryvinghe van Amsterdam" af O. Dapper, 1663

Amsterdam modtager tribut fra fire kontinenter. Dette romantiserede billede viser noget om, hvordan det hollandske handelsherredømme i 1600-tallet blev opfattet af hollænderne selv. Titelblad fra bogen "Historische Beschryvinghe van Amsterdam" af O. Dapper, 1663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam modtager tribut fra fire kontinenter. Dette romantiserede billede viser noget om, hvordan det hollandske handelsherredømme i 1600-tallet blev opfattet af hollænderne selv. Titelblad fra bogen "Historische Beschryvinghe van Amsterdam" af O. Dappe