INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Tidsskriftet Manifest:

Nr. 5, 23. juli 1979

Manifest nr.5, 1979

Angreb på politistation i Soweto [Uddrag af artikel fra International Herald Tribune (dato mangler)] s. 2
Støtte til ZANU og PFLO s. 3
Skabelsen af en settlerstat. Hovedtræk af Den Sydafrikanske Republiks historie. Af Kommunistisk Arbejdsgruppe s. 4-19
Den hvide arbejderklasse i Sydafrika. Af Robert Davies [oversat fra New Left Review] s. 20-32
ZANLA sikker på sejren [oversat fra Zimbabwe News Vol. 10 nr. 4, july-august 1978] s. 33
Boganmeldelse af Zimbabwe, klassekamp - befrielseskamp [af Erik Maaløe, Udg. af Internationalt Forum 1978] 34-35
Pressemeddelse: 45.000 kr. overført til ZANU den 24-5-1979 s. 35 (bagsiden)

 

 

Billedet på forsiden

Arbejdsforhold i sydafrikanske miner. Træsnit fra engelsk avis i 1970'erne.

Arbejdsforholdene i de sydafrikanske miner.

Træsnit fra engelsk avis i 1870'erne.

Arbejdsforholdene var dengang - som nu - meget dårlige i de sydafrikanske miner.