INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Tidsskriftet Manifest:

Nr. 6, 24. september 1979

Manifest nr. 6, 1979

Hvorfor støtter vi ZANU s. 2-23
Besat hjemland [oversat fra PFLP-bulletin, nr. 26, april 1979] s. 24-28
Tre progressive bevægelser i de i 1948 besatte områder [oversat fra PFLP-bulletin, nr. 26, april 1979] s. 28-30
Væbnet modstand [Liste over operationer udført af modstandsbevægelsen i de besatte områder, oversat fra PFLP-bulletin, nr. 26, april 1979] s. 31
Den militære situation er fremragende [Interview med forsvarschefen Josiah Tongogara. Fra Zimbabwe News Vol.11, no. 1 january-june 1979] s.32-35
ZANUs militære operationer [fra Zimbabwe News, Vol.11, no. 1 january-june 1979] s.36
ZANLAs omdannelse til en national befrielseshær [oversat fra Zimbabwe News Vol.11, no. 1 january-june 1979] s. 37-38
Støtte til ZANU og PFLO s. 39-40

 

Billedet på forsiden

ZANLA-guerilla

ZANLA-guerillaer sammen med folket i de befriede områder i Zimbabwe.

Billedet er fra forsiden af ZIMBABWE News, Vol. 10, No. 6, Nov.-Dec. 1978.