INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Tidsskriftet Manifest:

Nr. 7, 5. november 1979

Manifest nr. 7, 1979

Verdens deling i to (2) : Kapitalismens gennembrud i England s. 2-33
Tel al Za'atar [Oversat fra PFLP-bulletin nr. 30, august-september 1979] s. 34-36

 

 

 

 

 

 

Billedet på forsiden

Krigsskibe

Engelsk og fransk krigsskib i kamp i den engelske kanal.

Detalje fra maleri fra slutningen af 1700-tallet.