INDHOLD

Forlaget Manifest

Ud over egne udgivelser, trykkede Forlaget Manifest også tidsskrifter for bevægelser i den 3. verden. Det skete som led i det praktiske/materielle støttearbejde:

Isandlewana Revolutionary Effort

Black Conscious Movement - i Sydafrika. Det var en bevægelse, der havde sit udspring blandt studenter og unge i de fattige townships omkring Johannesburg. Støtten gik ud på at trykke deres blad Islandwana Revolutionary Effort, løbesedler og plakater. Materialet blev sendt til Botswana, hvorfra det blev smuglet ind i Sydafrika.

Liberation

Tidsskriftet Liberation, udgivet i Dar es Salam, Tanzania og redigeret af Karrim Essack, blev i en årrække trykt hos Forlaget Manifest.

Pressemeddelelse: 45.000 kr. overført til ZANU den 24-5-1979

[Manifest nr. 5, 23. juli, s. 36 (bagsiden)]

ZANU-indsamlingen har i dag (24-5-1979) overført 45.000 kr. til ZANU. Dermed er der i alt blevet overført 60.000 kr. siden indsamlingens start. Den første overførsel var på 15.000 kr. og fandt sted den 9-1-1979.

Det zimbabweanske folk har brug for al den støtte, de kan få, i kampen mod settler-regimet og dets medløbere. Derfor opfordrer vi alle til en øget indsats til fordel for folkets heroiske kamp!

Alle indkomne midler overføres ubeskåret og ubetinget til ZANUs bankkonto i Maputo, Mozambique.

Til tidsskriftredaktioner: vi opfordrer jer til at omtale indsamlingsresultatet og opfordre jeres læsere til at støtte indsamlingen!

 

 

 

Bagsiden:

Bagsiden af Manifest nr. 5, 1979