TEMA: Praktisk solidaritet

Solidaritet er noget, man kan have i hånden

TEMA

Et TEMA  er en emneliste om et bestemt emne der er indeholdt på dette site, og kan bruges som en art læsevejledning.

Vi lagde meget vægt på at solidaritets arbejdet skulle være en materiel hjælp for de grupper vi støttede fremfor en nok så velment støtteerklæring

Tøj til Afrika, TTA grupper eksisterede flere steder i landet og der foregik et samarbejde med andre grupper som Ulandsklunserne, der var inspirerede af den franske pater Abbé Pierre, og andre lokale grupper.

Blandt be befrielsesbevægelser, der i årenes løb har modtaget støtte er, MPLA (Angola), FRELIMO (Mozambigue), Zanu (Zimbabwe), IRE (Sydafrika) og PFLO (Oman).

Neden for er samlet en række artikler og pjecer om emnet.

Artikler

Tøj Til Afrika (Tidsskriftet Manifest, nr. 2, 27. November 1978, s. 17-20)

Handler om kampen mod imperialismen, situationen i Zimbabwe og en oversigt over forsendelser af tøj til forskellige bevægelser i det sydlige Afrika og Mellemøsten.

Antiimperialistisk støttearbejde til ZANU (Manifest nr. 2, 27. november 1978, s. 20-26) Om TTAs arbejde forskellige steder i landet, og en kampagne mod Frelsens Hærs indsamlinger, hvor tøjet blivet givet videre til brugttøjsgrosister, der sæger tøjet i Afrika med profit for øje.

Støtte til ZANU og PFLO (Manifest nr. 5, 23 juli 1979, s. 3)

I støttearbejdet til ZANU og PFLO er flere organisationer slået sig sammen og laver bladet Solidaritetsnyt.  

Pressemeddelelse: 45.000 kr. overført til ZANU den 24-5-1979 (Manifest nr. 5, 23. juli, s. 36, bagsiden)
Meddelelse om at der er overført penge til ZANU

Støtte til ZANU og PFLO (Manifest nr. 6, 24. september 1979, s. 39-40)

Om de forskellige loppemarkeder og arbejdslejre der blev afholdt landet over, og de støttemidler, der blev resultatet. Dertil en lille samling billeder fra loppemarked på Nørrebro i København.

Og fra en debat med andre ulands-grupper:

Solidaritetsarbejde : Politik eller proteinkiks (IF : Blad for international solidaritet, nr. 4-5 1984, s. 30-33)

Diskussion mellem 4 forskellige organisationer, MS, UFF, Nicaraguakomiteeen og TTA om deres syn på solidaritetsarbejdet. Niels Jørgensen repræsenterer Tøj til Afrika, TTA.

Pjecer

Tøj til Afrika. Udgivet af Tøj til Afrika, 8 s., Uden årstal [ca. 1982-83].

Hvorfor og hvordan støtter "Tøj til Afrika" befrielsesbevægelser? hvordan samles penge og tøj ind?

I Galleri sektionen: Praktisk solidaritetsarbejde for den 3. verden kan man se  eksempler på løbesedler og plakater.