3.4 C
Copenhagen
tirsdag, januar 25, 2022
Ungkommunisten1968, nr. 9, Forside.
Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1
Den franske "revolution" s. 1-6
”Bekæmp den amerikanske imperialisme'' [Precisering i forhold til Efter pinsemarchen (Ungkommunisten nr. 7, 1968)] s. 6-7
Hvor mange gange skal denne lektie læres? s. 7
Sort fangenskab [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 8-15
[Billede fra 68-oprørets Frankrig] Bagsiden
Ungkommunisten1968, nr. 7, s. 1.
En "god" imperialist [Mordet på Martin Luther King] s. 1
En bjørnetjeneste ["Revisionisterne i Moskva er i fuld gang med at forråde den vietnamesiske revolution."]s. 2-3
Efter pinsemarchen s. 3-5
Skudt forbi [Et svar på artikel i det svensk blad Marxistisk Forum] s. 6-7
Velfærd og hungersnød [Kritik af socialdemokratisk valgpjece] s. 7-8
Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden
Historien viser, at krige inddeles i to arter [Digt af Mao Tse-tung] s. 1
En borgerlig humanistisk bevægelse [Om Vietnambevægelsen] s. 2-6
Imperialismen og Pinsemarchen s. 7-8
[Citat af Mao Tsetung] s. 8
Proletariatets diktatur eller "hele folkets stat" s. 9-15
Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam s. 15-18
Militant demonstration i Bonn s. 19-20
Ungkommunisten 1968 nr. 4
[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20
Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]
Ungkommunisten 1968 nr. 5
Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13 Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - pt. ikke online)
Forsiden af Ungkommunisten 1968 nr. 3
[Digt af Cu Huy Can] s.1
Sejrrige Vietnam! s. 2-7
[Om krig] - et citat fra Mao Tse-tung s. 7
Røde Kors-hjælp til USA-imperialismen s. 8-10
[Revolution] - et citat fra Mao Tse-tung s.10
Uddannelsesrevolution i Kina [Uddrag af ”GendriveIse af Kinas Hrustjovs og Lu Ting-yis revisionistiske uddannelseslinie”. Peking Review nr. 2, 1968] s. 11-12
Uddannelse til hvad? s. 13-15

Vi har lært at lave revolution [Notits om Kinas kulturrevolution] s. 16
Ungkommunisten 1968 nr. 2
Papirtigre] - et citat fra Mao Tsetung s. 1
Arbejderaristokratiet s. 2-5
Rødgardist i Shanghai s. 6
Det borgerlige Russell-tribunal s. 7-10
[Notits: USA-fly nr. 2700 skudt ned over Nord-Vietnam d. 5. Januar 1968] s.10
Hvorfor vi støttede VS s. 11-12
Ekskluderet for kommunistisk virksomhed s. 13-16

Vi vil have socialisme (løbeseddel) [kke online pt]
Ungkommunisten 1968 nr. 2, omslag
Forsiden:
Citat af Formand Mao Tsetung - om "Papirtigre"
Ungkommunisten1968 nr. 1. cover
Forsiden:
Citat fra Mao Tse-tung om dogmatisme og revisionisme.
Ungkommunisten1968 nr. 1, s. 2-3
s. 2-9:
"Den Store Socialistiske Oktoberrevolutions 50-årsdag er blevet fejret verden over. Den blev også fejret af Danmarks ”Kommunistiske” Parti og Danmarks ”Kommunistiske” Ungdom."
Ungkommunisten 1968, nr. 1, s. 8-9
s. 9-12:
DKP's eller VS's reformpolitik fører ikke til socialisme. Men virkeligheden vil virke på DKP, og den vil virke på VS, der repræsenterer en politisk strømning – særlig unge mennesker – og vise dem selv og andre, at deres politik ikke fører til socialisme, at den ikke engang kan give arbejderne velfærdsreformer, når kapitalismen rammes af større eller mindre kriser.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7
s. 6:
En syttenårig pige fortæller: ”Vi kritiserer også visse lærere. I min klasse er det særlig to lærere, som kritiseres.
Ungkommunisten 1968 nr. 1
[Dogmatisme og revisionisme – et citat fra Mao Tse-tung] s. 1
Oktoberrevolutionen og 50-årsjubilæet s. 2-9
Socialisme og reformisme [Kritik af VS og DKP] s. 9-12
Introduction to the book: Riding the Wave by Torkil lauesen
New Book from Torkil Lauesen: The Global Perspective. In 2016 Torkil Lauesen published a book in Danish "Det Globale Perspektiv" about a global view of the world and the development from colonialism untill today and trying to answer the important question "What is to be done". Now he has rewritten the book for activists globally. The book was translated to English by the left radical writer Gabriel Kuhn
Ungkommunisten1969, nr. 3, s. 16-17.
s. 17-27: Uddrag af interview med en arbejderaristokrat, formand for DKP, Refshaleøen (B&W), samt KUFs kommentarer til udtalelserne.
Ungkommunisten1969, nr. 5 s. 2-3.
s. 2-8
Artiklen handler om demonstrationerne ved Saga Bio i anledning af den beskidte John Wayne film "De grønne Djævle".
Den indeholder en analyse af filmen og en selvkritisk beretning fra nogen af de aktivister, der deltog. Med citater fra flere parter.
Why do We Support PFLP?
Written by Gotfred Appel on behalf of Communist Working Circle, CWC (Kommunistisk arbejdskreds. KAK) and Communist Youth League , CYL (Kommunistisk Ungdomsforbund, KUF).
Translated from the Danish "Ungkommunisten", Vol 3, no. 6 August 1970.

Nyheder / News