Brev fra Engels til Bebel, London, 28. oktober 1885

Uddrag af Brev fra Engels til Bebel, London, 28. oktober 1885. Om investeringer og faglærte arbejdere i fagforeninger i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 58-59.

Brev fra Engels til Bernstein, London, 17. juni 1879

Uddrag af Brev fra Engels til Bernstein, London, 17. juni 1879. Om strejker for højere løn og for kortere arbejdstid i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 46.

Brev fra Marx til Kugelmann, London, d. 6. april 1868

Uddrag af Brev fra Marx til Kugelmann, London, d. 6. april 1868 i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 33.

Karl Marx: Revolution i Kina og Europa

Uddrag af Karl Marx: "Revolution i Kina og Europa" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 14-15

Brev fra Engels til Sorge, London, 7. december 1889

Uddrag af Brev fra Engels til Sorge, London, 7. december 1889. Om arbejderbevægelse i England i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 60-61.

Brev fra Engels til Kautsky, Ryde, 4. september 1892

Uddrag af Brev fra Engels til Kautsky, Ryde, 4. september 1892. Om Fabianer-selskabet og den engelske arbejderklasse i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 63-64.

Karl Marx: Kapitalen – Kapitel XXXI – Industrikapitalistens tilblivelseshistorie

Karl Marx: "Kapitalen - Kapitel XXXI – Industrikapitalistens tilblivelseshistorie" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 29-30.

Brev fra Marx til Engels, London, 30. november 1867

Uddrag af Brev fra Marx til Engels, London, 30. november 1867 i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 33-34.

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske partis manifest

Uddrag af Karl Marx og Friedrich Engels: "Det kommunistiske partis manifest" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 10-11.

Friedrich Engels: England i 1845 og i 1885

Uddrag af Friedrich Engels: "England i 1845 og i 1885". Om arbejderbevægelse og industrimonopol i England i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 52-57.

Brev fra Engels til Marx, Manchester, 23. maj 1856

Uddrag af "Brev fra Engels til Marx, Manchester, 23. maj 1856" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 22-24.

Brev fra Marx til Engels, London, d. 17. november 1862

Uddrag af Brev fra Marx til Engels, London, d. 17. november 1862 i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 28.

Brev fra Marx til Danielson, London, 19. februar 1881

Uddrag af Brev fra Marx til Danielson, London, 19. februar 1881. Om England i Indien i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 47.

Karl Marx og Friedrich Engels: Henvendelse fra centralledelsen til forbundet

Karl Marx og Friedrich Engels: "Henvendelse fra centralledelsen til forbundet" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 12-13

Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882

Uddrag af Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882. Om den engelske arbejderklasses holdning til kolonipolitik i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 48-49.

Brev fra Engels til Marx, Manchester, d. 18. november 1868

Brev fra Engels til Marx, Manchester, d. 18. november 1868 i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 33-34. Om arbejderklassen og de engelske valg.

Karl Marx: De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien

Uddrag af Karl Marx: "De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 19-21.

Brev fra Marx til Engels, London, 10. december 1869

Uddrag af Brev fra Marx til Engels, London, 10. december 1869. Arbejderklasse og det irske spørgsmål i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 39.

Brev fra Engels til Plekhanov, London, 21. maj 1894

Uddrag af Brev fra Engels til Plekhanov, London, 21. maj 1894. Om engelske arbejdere og deres ledere i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 66.

Karl Marx: Filosofiens elendighed

Uddrag fra Karl Marx: "Filosofiens elendighed" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 9