Karl Marx: De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien

Uddrag af Karl Marx: "De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 19-21.

Brev fra Engels til Sorge, London, 7. december 1889

Uddrag af Brev fra Engels til Sorge, London, 7. december 1889. Om arbejderbevægelse i England i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 60-61.

Brev fra Marx til Engels, London, 10. december 1869

Uddrag af Brev fra Marx til Engels, London, 10. december 1869. Arbejderklasse og det irske spørgsmål i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 39.

Brev fra Engels til Sorge, London, 18. januar 1893

Uddrag af Brev fra Engels til Sorge, London, 18. januar 1893. Om fabianer-selskabet og den engelske arbejderklasse i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 65.

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske partis manifest

Uddrag af Karl Marx og Friedrich Engels: "Det kommunistiske partis manifest" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 10-11.

Karl Marx: Revolution i Kina og Europa

Uddrag af Karl Marx: "Revolution i Kina og Europa" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 14-15

Brev fra Marx til Kugelmann, London, 29. november 1869

Uddrag af Brev fra Marx til Kugelmann, London, 29. november 1869. Om arbejderbevægelse og det irske spørgsmål i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 33.

Karl Marx: Kapitalen – Kapitel XXXI – Industrikapitalistens tilblivelseshistorie

Karl Marx: "Kapitalen - Kapitel XXXI – Industrikapitalistens tilblivelseshistorie" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 29-30.

Brev fra Marx til Danielson, London, 19. februar 1881

Uddrag af Brev fra Marx til Danielson, London, 19. februar 1881. Om England i Indien i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 47.

Brev fra Engels til Bernstein, London, 17. juni 1879

Uddrag af Brev fra Engels til Bernstein, London, 17. juni 1879. Om strejker for højere løn og for kortere arbejdstid i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 46.

Friedrich Engels: De engelske valg

Uddrag af Friedrich Engels: "De engelske valg". Om engelske arbejderledere og mangelen på et arbejderparti i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 43-44.

Brev fra Engels til Bebel, Eastbourne, 30. august 1883

Uddrag af Brev fra Engels til Bebel, Eastbourne, 30. august 1883. Om manglen på en arbejderbevægelse i England pga verdensmonopolet i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 50-51.

Brev fra Engels til Marx, Manchester, d. 18. november 1868

Brev fra Engels til Marx, Manchester, d. 18. november 1868 i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 33-34. Om arbejderklassen og de engelske valg.

Karl Marx: Filosofiens elendighed

Uddrag fra Karl Marx: "Filosofiens elendighed" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 9

Brev fra Engels til Marx, Manchester, 24. oktober 1869

Uddrag ad Brev fra Engels til Marx, Manchester, 24. oktober 1869. Om Englands underkuelse af Irland, i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 36.

Brev fra Marx til Liebknecht, London, 11. februar 1878

Uddrag af Brev fra Marx til Liebknecht, London, 11. februar 1878. Om den engelske arbejderklasse som halehæng til det liberale parti i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 45.

Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882

Uddrag af Brev fra Engels til Kautsky, London, 12. september 1882. Om den engelske arbejderklasses holdning til kolonipolitik i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 48-49.

Karl Marx: Det britiske herredømme i Indien

Uddrag af Karl Marx: "Det britiske herredømme i Indien" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 16-18.

Brev fra Engels til Marx, Manchester, 23. maj 1856

Uddrag af "Brev fra Engels til Marx, Manchester, 23. maj 1856" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 22-24.

Karl Marx og Friedrich Engels: Henvendelse fra centralledelsen til forbundet

Karl Marx og Friedrich Engels: "Henvendelse fra centralledelsen til forbundet" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 12-13