25.2 C
Copenhagen
tirsdag, august 16, 2022
Forside KAK / KUF

KAK / KUF

Materialer af KAK og KUF

Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 3 - Forside.

Kommunistisk Orientering, nr. 3, 11. februar 1969

Indhold:
Vietnam, USA og Paris. Den amerikanske aggression i Vietnam kan ikke bringes til ophør ved forhandling. s. 1-4.
Om tillægget [Notits] s. 4.
Billede af Mediamodifier fra Pixabay

Krise og revolution

"Venstredynen (SF, VS, DKP, maoister osv.) siger omtrent som så: 'Arbejdere, lønmodtagere! I må indføre socialismen, ellers mister I de goder, som I så møjsommeligt har tilkæmpet jer. Bekæmp gigant-monopolerne og Fællesmarkedet, ellers vil det gå jer ilde'.
Marxisterne siger som så: 'Arbejdere! De materielle goder, som I nyder godt af i dag, har I i det væsentligste opnået ved at få del i imperialismens plyndring af andre lande og folk. Hvad enten Danmark kommer i fællesmarkedet eller ej, vil de nye gigantmonopoler med usvigelig sikkerhed en dag medføre den store økonomiske og politiske krise, der vil tvinge jer til revolution. I vil blive nødt til at bringe ofre - selvom I hader tanken i dag!"
Ungkommunisten 1969 nr. 9.

Ungkommunisten, 2. årgang, november 1969, nr. 9

Teoretisk bevæbning til befrielseskrigen. Af George Habash, PFLP s. 2-15
Slaget om Al-Karamah. s. 16-20
Den store løgn om støvlerne. s. 21-23
Ungkommunisten 1968 nr. 2

Ungkommunisten 1. årgang, februar 1968, nr. 2

Papirtigre] - et citat fra Mao Tsetung s. 1
Arbejderaristokratiet s. 2-5
Rødgardist i Shanghai s. 6
Det borgerlige Russell-tribunal s. 7-10
[Notits: USA-fly nr. 2700 skudt ned over Nord-Vietnam d. 5. Januar 1968] s.10
Hvorfor vi støttede VS s. 11-12
Ekskluderet for kommunistisk virksomhed s. 13-16

Vi vil have socialisme (løbeseddel) [kke online pt]
Forsiden af Ungkommunisten nr. 8, oktober 1969.

Ungkommunisten 2. årgang, oktober 1969, nr. 8

Indhold:
Frankrig – tilfælde eller uundgåelighed? (Oversat fra ”Camden Newsletter” (England) nr. 3, december 1968) s. 2-5
Myten om ”den tredje verden” s. 5-6
Budskab fra et fængsel. [Digt] af Aziz Akbar. Skrevet i slutningen af 1965. Oversat fra ”Vad händer i Indonesien?”, Clarté) s. 7
DKP under krigen s. 8-10
Om ”kamp mod monopolkapitalen” s. 11-13
Det vesttyske valg s. 13-15
Rettelse [til ”KF og virkeligheden”, Ungkommunisten, nr. 7] s. 15
Ungkommunisten 1970, nr. 2.

Ungkommunisten 3. årgang, februar 1970, nr. 2

KF og virkeligheden II s. 2-9
Verdensbanken [Notits] s. 9
Rettelse [Notits] s. 9
Ingen glorie til fagforeningerne (Oversat fra Finbury Communist [England] nr. 60, januar 1970) s. 10-13
Fremmed s.13-20
Om flyaktioner 20-21
"Israel i HB" [Notits om "Israel-uge" i Brugsen og Aktionskomiteens Palæstina-uge som modtræk] s. 22
Etiopien og svensk imperialisme s.22-24
Sport og politik [Notits om virkningerne af demonstrationen d. 2. januar 1969 mod badmintonkampen Danmark-Sydafrika] s. 24
Ungkommunisten 1968 nr. 4

Ungkommunisten 1. årgang, april 1968, nr. 4

[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20
Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]
Ungkommunisten1968, nr. 9, Forside.

Ungkommunisten 1. årgang, september 1968, nr. 9

Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20
Hus with EU-flag in front. Photo by Markus Spiske on Unsplash.com

Fællesmarkedet og marxismen

Gotfred Appels kritik af Venstrefløjen kampagne i mod medlemskab af det Europæiske Fællesmarked.
"'Proletariatets svar på finanskapitalens økonomiske politik, imperalismen, kan ikke være frihandelen, det kan kun være socialismen', sagde Hilferding, og Lenin citerede ham bifaldende.
I dag må marxister sige det samme: Svaret på imperialismens nye fase kan ikke være kamp for bevarelse af den gamle nationale imperialisme."
Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 4 - Forside

Kommunistisk Orientering, nr. 4, 25. februar 1969

Indhold:
Vietnam og vietnambevægelserne s. 1-3.
Sverige anerkender DRV s. 3-4.
Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (1 af 3, 4 s.)
Lenin: Om Imperialisme og Opportunisme. Forside.

Vladimir Iljitj Lenin: Om imperialisme og opportunisme

Uddrag om imperialisme og opportunisme i artikler og taler 1899-1923 [Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]

There Will Come a Day… Imperialism and the Working Class

Contents
Foreword p. 5
Collective Agreement and Parasite State p. 7-10
Split up by Economism p. 11-12
The Poison of the Superprofits p. 13-18
On Wanting Socialism p. 19-22
Socialism and the Bourgeois Way of Life p. 23-26
There Will Come a Day... pp. 27-31
Lenin: On Imperialism and Opportunism - Frontpage

Vladimir Iljitj Lenin: On Imperialism and Opportunism

Extracts from articles and speeches 1899-1923 on imperialism and opportunism [Publishing House Futura, Copenhagen 1974, 103 p.]
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. Forside.

Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation

Pjece af Gotfred Appel med artikler om snylterstatsteori: revolution, klassekamp og socialisme. Samt et tillæg med 2 breve fra Friedrich Engels til August Bebel.
Ungkommunisten 1968 nr. 5

Ungkommunisten 1. årgang, maj 1968, nr. 5

Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13 Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - pt. ikke online)

Class Struggle and Revolutionary Situation

Contains 3 recast and abbreviated articles previously published as part of the debate with the Swedish organization: Kommunistiska förbundet marxist-lenisterna. What is the class struggle, the relationship between wage match and class struggle and when can you talk about a revolutionary situation, all parts of the parasite state theory. As well as a supplement with 2 letters from Friedrich Engels to August Bebel.

Published by publishinghouse Futura, 1971 36 p.
Ungkommunisten 1970 nr. 5.

Ungkommunisten 3. årgang, juni 1970, nr. 5

Mod folkerevolutionær sejr i Vestasien [Uddrag af oversat artikel fra Ad Hoc Bulletin (Marxist-Leninist) Vol. 8, No.2 april 1970] s. 2-18
Om en demokratisk stat i Palæstina (oversat fra Hawla dawlat falastin al-demokratia 1970 s 19-22
Politisk udtalelse. PFLP juni 1970 [Om kampene i Amman, Jordan] s. 23-25
Detaljer om udviklingen af den blodtørstige sammensværgelse sat i scene af de jordanske myndigheder og deres lejetropper s. 25-28
Rejsebrev [Om en dansk fagforeningspamper i Etiopien]s. 29-31
Kommunistisk Orientering nr. 2 1975 - Forside

Kommunistisk Orientering, Nr. 2, 3. februar 1975

Indhold:
Den vigtigste modsigelse s. 1-4
Hungersnød i Indien og Bangladesh s. 5-11
Om Verdensbanken. Udg. af KUF

Om Verdensbanken

Pjece udgivet i anledning af Verdensbankens kongres i København 20.-25. september 1970. Indeholder to artikler. Samt Kongressens program.
Quotations from Chairman Mao Zedong [...] 'In Memory of Norman Bethune' (毛主席语录 [...] 纪念白求恩), 1967. The original text of the quotation comes from Mao Zedong's article "In Memory of Comrade Norman Bethune" (纪念白求恩; December 21, 1939): "We must all learn the spirit of absolute selflessness from him. With this spirit everyone can be very useful to the people. A man's ability may be great or small, but if he has this spirit, he is already noble-minded and pure, a man of moral integrity and above vulgar interests, a man who is of value to the people. (我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。) The three figures in the lower right are shown holding the "Three Old Articles" (老三篇) --- which, from the right to the left, are “Serve the People” (为人民服务, 1944), "In Memory of Comrade Norman Bethune" (纪念白求恩, 1939), and "The Foolish Old Man Who Removed the Mountains" (愚公移山,1945) respectively. In particular, the female on the right side wears the armband of the Red Guard (红卫兵). Creator: Red Guards Congress of Colleges and Universities in the Capital (首都大专院校红代会);Red Artist Soldiers of the Dongfanghong Commune of Beijing Film Academy (北京电影学院东方红公社红画兵). (CC BY 2.0). Publisher: People's Fine Arts Press (人民美术出版社), Beijing, 1967. Collection: Thomas Fisher Rare Book Library, University of Toronto, Toronto, Ontario Canada.

Letter to Central Committee of the Communist Party of China

Crititique of Chinese media information about the situation in different parts of the world and of CCPs analysis of the situation in Western Europe.
The letter is published here at snylterstaten.dk for the first time.

Følg os på / Follow us on Facebook

27FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.