3.2 C
Copenhagen
onsdag, januar 19, 2022
Forside KAK / KUF

KAK / KUF

Materialer af KAK og KUF

Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 3 - Forside.

Kommunistisk Orientering, nr. 3, 11. februar 1969

Indhold:
Vietnam, USA og Paris. Den amerikanske aggression i Vietnam kan ikke bringes til ophør ved forhandling. s. 1-4.
Om tillægget [Notits] s. 4.
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. Forside.

Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation

Pjece af Gotfred Appel med artikler om snylterstatsteori: revolution, klassekamp og socialisme. Samt et tillæg med 2 breve fra Friedrich Engels til August Bebel.
Det kuldskære bagstræb s. 1

Det kuldskære bagstræb

Løbeseddel: Det kuldskære bagstræb - I anledning af grædekone-paraderne mod dansk tilslutning til EF, 1. Maj 72
Løbeseddel: Racisme og levestandard

Racisme og levestandard

Løbeseddel uddelt på B&W-Christianshavn d. 25. april 1968.
Bragt som indstik i Ungkommunisten, 1. årgang, maj 1968, nr. 5, s. 8-9
Perspektiverne for socialisme i Danmark. Forside.

Perspektiverne for socialisme i Danmark

KAK støtter KKP's 4 hovemodsigelser. Vietnam er brændpunktet, og her hjemme er der ingen revolutionær situation. Betydningen af kampen mod reformisme og revisionisme. "bestikkelsen er midlertidig, udbytningen er konstant."
Lenin: OmStrejker - Forside

Lenin: Om strejker (1899)

Tillæg til Kommunistisk ORIENTERING, 6. årgang, nr. 3, 11. februar 1969. Oprindelig udgivet i 1924 i magasinet Proletarskaya Revolyutsiya, Nr. 8-9. Udgivet efter et kopieret manuskript af ukendt oprindelse. Kilde: Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, pages 310-319.
På det jævne, på det jævne. Forside

På det jævne, på det jævne. Det danske borgerskabs vankelmodige vej...

"Begivenhederne i Danmark fra landboreformerne til systemskiftet forsøges i dette skrift - i modsætning til den gængse idealistiske og metafysiske historieskrivnings gengivelse af denne periode - forklaret ud fra et marxistisk standpunkt. Som tillæg er aftrykt nogle tekster, som Engels har skrevet i den omhandlede periode, og hvor Danmark og danskerne er nævnt."

Kommunistisk Orientering, nr. 4, 24. marts 1975

Indhold:
Intet kan bygges på illusioner s. 1-6.
USA's landbrugspolitik : Med særlig henblik på hvede eksporten s. 6-8.
Lenin: Om Imperialisme og Opportunisme. Forside.

Vladimir Iljitj Lenin: Om imperialisme og opportunisme

Uddrag om imperialisme og opportunisme i artikler og taler 1899-1923 [Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1

Ungkommunisten 1. årgang, august 1968, nr. 8

Den franske "revolution" s. 1-6
”Bekæmp den amerikanske imperialisme'' [Precisering i forhold til Efter pinsemarchen (Ungkommunisten nr. 7, 1968)] s. 6-7
Hvor mange gange skal denne lektie læres? s. 7
Sort fangenskab [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 8-15
[Billede fra 68-oprørets Frankrig] Bagsiden

There Will Come a Day… Imperialism and the Working Class

Contents
Foreword p. 5
Collective Agreement and Parasite State p. 7-10
Split up by Economism p. 11-12
The Poison of the Superprofits p. 13-18
On Wanting Socialism p. 19-22
Socialism and the Bourgeois Way of Life p. 23-26
There Will Come a Day... pp. 27-31
Ungkommunisten 1970 nr. 3.

Ungkommunisten 3. årgang, april 1970, nr. 3

Etiopien s. 2-8
Ulandsfrivillige – dansk imperialismes forlængede arm s. 9-13
Pressehykleri s. 13-16
Forlad byen midlertidigt [Digt] af F.L. Risakotta, 1967. Oversat fra engelsk s. 17
Mere om Danmark og den arabiske olie s.18-23
[Bagsidetekst og -billede] s. 24
Hus with EU-flag in front. Photo by Markus Spiske on Unsplash.com

Fællesmarkedet og marxismen

Gotfred Appels kritik af Venstrefløjen kampagne i mod medlemskab af det Europæiske Fællesmarked.
"'Proletariatets svar på finanskapitalens økonomiske politik, imperalismen, kan ikke være frihandelen, det kan kun være socialismen', sagde Hilferding, og Lenin citerede ham bifaldende.
I dag må marxister sige det samme: Svaret på imperialismens nye fase kan ikke være kamp for bevarelse af den gamle nationale imperialisme."
Kommunistisk Orientering 1969, nr. 9 - Forside.

Kommunistisk Orientering, Nr. 9, 30. december 1969

Indhold:
Ned med værdigheden s. 1-2.
Klassekamp og citatfusk [Polemik med det svenske Kommunistiske förbundet marxist-leninisternas, KFMLs blad Gnistan] s. 2-6.
Til læserne [Notits om den lange pause i udsendelsen af KO, efter Kinas Kommunistpartis afbrydelse af forbindelserne til KAK] s. 6.
Fordomme lever endnu s. 6-7.
Lidt om "elendighedsteori" s. 8.
Kommunistisk Orientering nr. 2 1975 - Forside

Kommunistisk Orientering, Nr. 2, 3. februar 1975

Indhold:
Den vigtigste modsigelse s. 1-4
Hungersnød i Indien og Bangladesh s. 5-11
Quotations from Chairman Mao Zedong [...] 'In Memory of Norman Bethune' (毛主席语录 [...] 纪念白求恩), 1967. The original text of the quotation comes from Mao Zedong's article "In Memory of Comrade Norman Bethune" (纪念白求恩; December 21, 1939): "We must all learn the spirit of absolute selflessness from him. With this spirit everyone can be very useful to the people. A man's ability may be great or small, but if he has this spirit, he is already noble-minded and pure, a man of moral integrity and above vulgar interests, a man who is of value to the people. (我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。) The three figures in the lower right are shown holding the "Three Old Articles" (老三篇) --- which, from the right to the left, are “Serve the People” (为人民服务, 1944), "In Memory of Comrade Norman Bethune" (纪念白求恩, 1939), and "The Foolish Old Man Who Removed the Mountains" (愚公移山,1945) respectively. In particular, the female on the right side wears the armband of the Red Guard (红卫兵). Creator: Red Guards Congress of Colleges and Universities in the Capital (首都大专院校红代会);Red Artist Soldiers of the Dongfanghong Commune of Beijing Film Academy (北京电影学院东方红公社红画兵). (CC BY 2.0). Publisher: People's Fine Arts Press (人民美术出版社), Beijing, 1967. Collection: Thomas Fisher Rare Book Library, University of Toronto, Toronto, Ontario Canada.

Letter to Central Committee of the Communist Party of China

Crititique of Chinese media information about the situation in different parts of the world and of CCPs analysis of the situation in Western Europe.
The letter is published here at snylterstaten.dk for the first time.
Forside for pjecen "Til alle kommunister - Til alle der vil socialisme". Udgivet af KAK.

Til alle kommunister! Til alle der vil socialisme!

Erklæring om dannelse af Kommunistisk Arbejdskreds KAK, som en åben organisation d. 25. juni 1964, med program.
Ungkommunisten1969, nr. 4.

Ungkommunisten 2. årgang, april 1969, nr. 4

Risiko s. 2-4
Hele ti ”socialistiske” ministre. Af V.I. Lenin s. 4-6
Salg af pjecer [Annonce] s. 6-7
Om DKP og fascisme s. 8-11
Her og der [Notits] s. 11
USA-fly nr. 1000 skudt ned over Laos [Notits] s. 12
Blomster falder af [af Kinas kommunistiske Parti 28-7-64] s. 13
Væbnede kampe i Thailand s. 14-15
Rettelse - ”En imperialistisk detalje” [manglende Kreditering] s. 14
Phu Lom Lo koncentrationslejren ødelagt (fra "Thai Patriots Bulletin" nr. 23, april 1969) s. 16-17
Information om Den Anti-imperialistiske Aktionskommités kontor s. 17
Efter læsning af en rapport fra Thailands Patriotiske Front [Digt] af Rewi Alley s. 18
Besatte Thailand [Digt] af Rewi Alley s. 19
Ungkommunisten 1968 nr. 4

Ungkommunisten 1. årgang, april 1968, nr. 4

[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20
Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]
Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 4 - Forside

Kommunistisk Orientering, nr. 4, 25. februar 1969

Indhold:
Vietnam og vietnambevægelserne s. 1-3.
Sverige anerkender DRV s. 3-4.
Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (1 af 3, 4 s.)

Nyheder / News