5.1 C
Copenhagen
mandag, januar 24, 2022
Ungkommunisten1969, nr. 4.
Risiko s. 2-4
Hele ti ”socialistiske” ministre. Af V.I. Lenin s. 4-6
Salg af pjecer [Annonce] s. 6-7
Om DKP og fascisme s. 8-11
Her og der [Notits] s. 11
USA-fly nr. 1000 skudt ned over Laos [Notits] s. 12
Blomster falder af [af Kinas kommunistiske Parti 28-7-64] s. 13
Væbnede kampe i Thailand s. 14-15
Rettelse - ”En imperialistisk detalje” [manglende Kreditering] s. 14
Phu Lom Lo koncentrationslejren ødelagt (fra "Thai Patriots Bulletin" nr. 23, april 1969) s. 16-17
Information om Den Anti-imperialistiske Aktionskommités kontor s. 17
Efter læsning af en rapport fra Thailands Patriotiske Front [Digt] af Rewi Alley s. 18
Besatte Thailand [Digt] af Rewi Alley s. 19
Ungkommunisten1969, nr. 3.
Om at være solidarisk. Den seneste udvikling i og omkring Vietnam-komiteerne s. 2-7
En imperialistisk detalje s. 7-11
Clarté og de højtlønnede s. 12-14
Politiske huleboere [om militærnægtere] s. 14-16
Thailand-uge [Notits] s. 16
En arbejderaristokrats udtalelser eller B&W halvandet år efter s. 17-27
Tilbage til Shaoshan - Et digt af formand Mao s. 27
Ungkommunisten1969, nr. 2.
Citat af Karl Marx (fra ”Løn, pris og profit”) s. 1
Brev til en kammerat s. 2-5
Annonce: Forlaget Futura Mao Tse-tung s. 3
Væk med kontrarevolutionære tænkemåder! (Fra Zimbabwe News, d. 30. marts 1968) s. 5-8
Forord til Ho Chi Minh's tale (på Kominterns 5. kongres i 1924) s. 8-9
Om det nationale og det koloniale spørgsmål. (Tale på Kommunistisk Internationales 5. Kongres i Moskva 17. juni - 8. juli 1924 af Ho Chi Minh. s. 9-18
Socialreform eller Revolution? (Anmeldelse af Rosa Luxemburg's bog) s. 19-20
Ungkommunisten 1969, nr. 1.
Den antiimperialistiske aktionskomité s. 2-3
Snylterstat s.3-5
Fremad mod folkekrig. Af P.K. Leballo (Fra Azania News, organ for den Pan-afrikanske Kongres i Sydafrika, d. 13. juni 1968) s. 5-8
Gravskrifter [Om John Steinbeck og Hans Scherfig] s. 9-11
Arbejdere kæmper for formand Mao's revolutionære linje i arbejderbevægelsen. Historien om Anyuan-arbejdernes kamp i 20'erne (Oversat fra China Reconstructs, 17. årg. nr. 10, oktober 1968, s. 36-39). s. 12-18
Weitling møder Marx (Skildret af Annenkov i ”To the Finland Station” af Edmund Wilson (Fra Zenit nr. 1, 1967)) s. 19-20
Ungkommunisten 1968 nr. 11
Citat af Karl Marx Forsiden s. 1
Linjerne trækkes op s. 2-5
En fagforeningstale s. 6-7
Sport og politik s. 7-9
"Fri socialisme" s. 9, 12-13
[Tegning fra Vietnam under krigen] s. 10-11
DKP - Deutche Kommunistische Partei s. 13-19
Indholdsfortegnelse for Ungkommunisten 1. årgang, 1968. [ikke online] s. 19-20
Ungkommunisten1968, nr. 10, Forsiden.
Mao Tse-tung: Svar til kammerat KuoMo-jo [Digt] s. 1
Olympiadens taber s. 2-3
"U-landshjælp" s. 4-7, 10-13
Karikaturtegningerne [Rettelse om hvor tegninger i Ungkommunisten nr. 9 stammede fra] s. 5
Olympiaden og os [Plakat om OL i Mexico 1968] s. 8-9
Trykfejl [i Ungkommunisten nr 9 s. 17] s. 13
Når de sultne fodrer de overmætte s. 14-16
[Citat af Karl Marx] s. 16

Ungkommunisten1968, nr. 9, Forside.
Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1
Den franske "revolution" s. 1-6
”Bekæmp den amerikanske imperialisme'' [Precisering i forhold til Efter pinsemarchen (Ungkommunisten nr. 7, 1968)] s. 6-7
Hvor mange gange skal denne lektie læres? s. 7
Sort fangenskab [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 8-15
[Billede fra 68-oprørets Frankrig] Bagsiden
Ungkommunisten1968, nr. 7, s. 1.
En "god" imperialist [Mordet på Martin Luther King] s. 1
En bjørnetjeneste ["Revisionisterne i Moskva er i fuld gang med at forråde den vietnamesiske revolution."]s. 2-3
Efter pinsemarchen s. 3-5
Skudt forbi [Et svar på artikel i det svensk blad Marxistisk Forum] s. 6-7
Velfærd og hungersnød [Kritik af socialdemokratisk valgpjece] s. 7-8
Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden
Historien viser, at krige inddeles i to arter [Digt af Mao Tse-tung] s. 1
En borgerlig humanistisk bevægelse [Om Vietnambevægelsen] s. 2-6
Imperialismen og Pinsemarchen s. 7-8
[Citat af Mao Tsetung] s. 8
Proletariatets diktatur eller "hele folkets stat" s. 9-15
Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam s. 15-18
Militant demonstration i Bonn s. 19-20
Ungkommunisten 1968 nr. 4
[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20
Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]
Ungkommunisten 1968 nr. 5
Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13 Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - pt. ikke online)
Forsiden af Ungkommunisten 1968 nr. 3
[Digt af Cu Huy Can] s.1
Sejrrige Vietnam! s. 2-7
[Om krig] - et citat fra Mao Tse-tung s. 7
Røde Kors-hjælp til USA-imperialismen s. 8-10
[Revolution] - et citat fra Mao Tse-tung s.10
Uddannelsesrevolution i Kina [Uddrag af ”GendriveIse af Kinas Hrustjovs og Lu Ting-yis revisionistiske uddannelseslinie”. Peking Review nr. 2, 1968] s. 11-12
Uddannelse til hvad? s. 13-15

Vi har lært at lave revolution [Notits om Kinas kulturrevolution] s. 16
Ungkommunisten 1968 nr. 2
Papirtigre] - et citat fra Mao Tsetung s. 1
Arbejderaristokratiet s. 2-5
Rødgardist i Shanghai s. 6
Det borgerlige Russell-tribunal s. 7-10
[Notits: USA-fly nr. 2700 skudt ned over Nord-Vietnam d. 5. Januar 1968] s.10
Hvorfor vi støttede VS s. 11-12
Ekskluderet for kommunistisk virksomhed s. 13-16

Vi vil have socialisme (løbeseddel) [kke online pt]
Ungkommunisten 1968 nr. 2, omslag
Forsiden:
Citat af Formand Mao Tsetung - om "Papirtigre"
Lenin: Om Imperialisme og Opportunisme. Forside.
Uddrag om imperialisme og opportunisme i artikler og taler 1899-1923 [Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]
Det globale perspektiv og Den store Joker - Et portræt af Donald J. Trump
Knud Vilby anmelder Torkil Lauesen: Det Globale perspektiv i Social Kritik, nr. 147, oktober 2016, s. 91-93.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7
s. 6:
En syttenårig pige fortæller: ”Vi kritiserer også visse lærere. I min klasse er det særlig to lærere, som kritiseres.
Ungkommunisten 1968 nr. 1
[Dogmatisme og revisionisme – et citat fra Mao Tse-tung] s. 1
Oktoberrevolutionen og 50-årsjubilæet s. 2-9
Socialisme og reformisme [Kritik af VS og DKP] s. 9-12
Ungkommunisten1969, nr. 3, s. 16-17.
s. 17-27: Uddrag af interview med en arbejderaristokrat, formand for DKP, Refshaleøen (B&W), samt KUFs kommentarer til udtalelserne.

Nyheder / News