5.1 C
Copenhagen
mandag, januar 24, 2022
Ungkommunisten 1970 nr. 2 s. 20-21.
s. 20-21:
Der Spiegel interviewer George Habash fra PFLP om flyaktioner.
Kommunistisk Orientering, nr. 5, 1975 - Forside
Indhold:
Don Barnett [Nekrolog over lederen af Liberation Support Movement LSM, USA og Canada]. s. 1-2.
Om Dogmatisme og proletariat. Af Don Barnett. [oversat fra LSM NEWS nr. 1 1975] s. 2-8.
Amerikanere i Kina [oversat fra LSM NEWS nr.3, 1974] s. 9-11.
Kritik af RAFs analyse og strategi s. 12-16.
Workers in car factory, Guangzhou, China. Photo: ILO Asia-Pacific. (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).
Jeg mener Wildcat overser det imperialistiske aspekt i de globale produktionskæder, der karakteriserer den nuværende kapitalisme. Imperialismen har delt verden i lande, der overvejende producerer og lande der overvejende konsumerer. Imperialismen har historisk og aktuelt skabt vidt forskellige rammer og perspektiver for klassekampen i henholdsvis imperialistiske og udbyttede nationer. Imperialismen har delt den globale arbejderklasse.
s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.
Forsiden af magasinet "Social Kritik", der publicerede artiklen som et særnr.
Artiklen er et svar på de mange fordrejninger og forkerte påstande, der har været fremme i medierne efter bl.a. Peter Øvig Knudsens bøger. Den kriminelle praksis sættes ind i en sammenhæng med den politiske linje og den globale virkelighed.
s. 2-4:
Appel fra Sydvietnams Nationale Front for Befrielse’s Centralkomite i anledning af 8-årsdagen for dens grundlæggelse (20. december 1968)
Ungkommunisten 1970 nr. 2 s. 10-11.
s. 10-13:
Kritik af fagforeningerne oversat fra Finsbury Communist (England).
Forside på bogen Gældsat.
Forord og Efterskrift online
Efter næsten 10 år med lav økonomisk vækst i de rige kapitalistiske lande dukkede et nyt problem op i form af den såkaldte gældskrise. Det står nu klart, at den tredje verdens gæld til de vestlige landes banker er blevet så stor, at problemerne omkring tilbagebetalingen truer den vestlige verdens finanssystem. Denne bog handler om, hvorfor gælden aldrig vil kunne betales tilbage. Bogen indeholder 2 artikler af henholdsvis Arghiri Emmanuel og Fidel Castro.
Forsiden af "Myter om Sovjet" af Torben Retbøll og M.K. Andersen
Indholdsfortegnelse og Forord online
Sigtet med denne bog er at aflive nogle myter og fordomme om Sovjetunionen og dermed medvirke til en revurdering af denne supermagts rolle i verden. Efter den kinesiske sovjetkritiks fallit og i den nuværende situation med intensiv koldkrigspropaganda er det vigtigt, at venstrefløjen i deres vurdering af Sovjet holder hovedet koldt. Det vil sige, at man vurderer Sovjets gerninger på baggrund af konkrete oplysninger og på baggrund af Sovjets faktiske manøvremuligheder i verden. Fungerer det sovjetiske økonomiske system virkelig så ringe, som de vestlige medier giver udtryk for? Er Sovjet en aggressiv økonomisk og militær magt på linie med USA? Udbytter de den tredie verden? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne bog. Bogen afsluttes med et efterskrift af Torben Retbøll, hvori det sovjetiske planøkonomiske systems formåen - økonomisk, politisk og socialt - sammenlignes med det kapitalistiske systems resultater.
Kommunistisk Orientering nr. 3, 1975, Forside.
Indhold:
Den vigtigste modsigelse (2) s. 1-6.
“De syv søstres” slagsmål om olien s. 7-12.
EZLN: Marcos og McDonald's. Den "uddelegerede Zero" med hest og pibe passerer en McDonalds i Playa del Carmen, Mexico. Frokost-spisende beboere fik et ekstra show. Foto: taget 16 januar 2006 af vcarera. (CC BY-NC-SA 2.0).
Nationalismen er blevet et problem for socialismen. I forhold til befrielsen fra kolonialisme og imperialisme spillede nationalismen en progressiv rolle i den tredje verden, men blev samtidig kilde til konflikter.
Forsiden til "Kort om Manifest - Kommunistisk Arbejdsgruppe"
Teksten er online
Kort præsentation af gruppens grundlag. Her skriver de bl.a. "Konsekvensen af vores politiske opfattelse er, at vores praksis skal gavne befrielsesbevægelsernes kamp direkte. Dette kan gøres på mange måder med hensyntagen til hvilke muligheder, der er i det land, man lever i, og hvor mange kræfter (personer), der deltager i dette arbejde"
Kommunistisk Orientering nr. 2 1975 - Forside
Indhold:
Den vigtigste modsigelse s. 1-4
Hungersnød i Indien og Bangladesh s. 5-11
Ungkommunisten 1970 nr. 5.
Mod folkerevolutionær sejr i Vestasien [Uddrag af oversat artikel fra Ad Hoc Bulletin (Marxist-Leninist) Vol. 8, No.2 april 1970] s. 2-18
Om en demokratisk stat i Palæstina (oversat fra Hawla dawlat falastin al-demokratia 1970 s 19-22
Politisk udtalelse. PFLP juni 1970 [Om kampene i Amman, Jordan] s. 23-25
Detaljer om udviklingen af den blodtørstige sammensværgelse sat i scene af de jordanske myndigheder og deres lejetropper s. 25-28
Rejsebrev [Om en dansk fagforeningspamper i Etiopien]s. 29-31
Ungkommunisten1969, nr. 3.
Om at være solidarisk. Den seneste udvikling i og omkring Vietnam-komiteerne s. 2-7
En imperialistisk detalje s. 7-11
Clarté og de højtlønnede s. 12-14
Politiske huleboere [om militærnægtere] s. 14-16
Thailand-uge [Notits] s. 16
En arbejderaristokrats udtalelser eller B&W halvandet år efter s. 17-27
Tilbage til Shaoshan - Et digt af formand Mao s. 27
Ungkommunisten1969, nr. 5 s. 2-3.
s. 2-8
Artiklen handler om demonstrationerne ved Saga Bio i anledning af den beskidte John Wayne film "De grønne Djævle".
Den indeholder en analyse af filmen og en selvkritisk beretning fra nogen af de aktivister, der deltog. Med citater fra flere parter.
Ungkommunisten 1970 nr. 1 s. 8-9.
s 8-17:
PFLP fremlægger sit standpunkt om deltagelse i Det Palæstinensiske Nationale Råd og i Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (Palestinian Liberation Organization, PLO) og i Kommandoen for den Væbnede Kamp (Palestine Armed Struggle Command, PASC), der er dannet af PLO.
Ungkommunisten 1970 nr. 5, s. 18-19.
s. 19-22:
"Det er utænkeligt for den palæstinensiske befrielsesbevægelse at være revolutionær og samtidig tale om en fascistisk eller chauvinistisk løsning på jødespørgsmålet i Israel. Det er ligeledes utænkeligt at tale om en forbundsstat, som det blev gjort i udtalelser fra en venstreorienteret fløj. Den kan kun forpligte sig til en demokratisk løsning i progressiv betydning, hvilket modstandsbevægelsen vil påvise igennem sin praksis fremover."
KUF/Anti-imperialistic Action Commitee poster in protest against the World Bank congress in Copenhagen 1970: "The World Bank. This is where imperialism's most effective minions work in order to reinforce the exploitation of the oppressed and to increase the profits of the monopolists. We are on the side of the oppressed! Whose side are you on?"
Plakaten er tegnet af Madsen. Den 20. september 1970 åbnede Verdensbanken/IMF sit årlige møde. Denne gang skulle det afholdes i København - Bellacentret. Det betød flere dages gadekampe i det indre København. KUF deltog ligesom mange andre venstrefløjsaktivister i forsøget på at stoppe mødet.
Ungkommunisten 1970, nr. 2.
KF og virkeligheden II s. 2-9
Verdensbanken [Notits] s. 9
Rettelse [Notits] s. 9
Ingen glorie til fagforeningerne (Oversat fra Finbury Communist [England] nr. 60, januar 1970) s. 10-13
Fremmed s.13-20
Om flyaktioner 20-21
"Israel i HB" [Notits om "Israel-uge" i Brugsen og Aktionskomiteens Palæstina-uge som modtræk] s. 22
Etiopien og svensk imperialisme s.22-24
Sport og politik [Notits om virkningerne af demonstrationen d. 2. januar 1969 mod badmintonkampen Danmark-Sydafrika] s. 24

Nyheder / News