5 C
Copenhagen
mandag, januar 24, 2022
Ungkommunisten1968, nr. 9, Forside.
Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20
s. 6-8:
"Realiteten er, at fødevarekrisen ikke skyldes "befolkningseksplosion", men velstandsstigningen i de industrialiserede lande. Verdens befolkning steg med mindre end 50% i årene 1951 til 1971, og i samme tidsrum blev levnedsmiddelproduktionen fordoblet. Det skabte overskud gik ikke til de fattige, men til de rige lande."
Ungkommunisten1968 nr. 11, s. 8-9.
s. 9, 12-13: Opportunister og revisionister har altid i deres handlinger forsvaret og besmykket bourgeoisiet. De har altid bekæmpet marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tænkning og været ganske godt tilfredse med kapitalismen. Indenfor arbejderklassen har de altid været klassefjendens uundværlige agenter.
s. 1-2:
"Har man tænkt over, hvorfor politiet lod de vilde engle slå løs på SAGA-demonstranterne, men diskret fjernede dem den 15. november, da de havde samlet sig til angreb? Har man tænkt over, hvorfor politiet på forhånd meddelte Vietnam-demonstrationens arrangører, at man nok skulle sørge for, at den ikke blev forulempet?
Eller sagt på en anden måde endnu en gang: Har man tænkt over, hvorfor det amerikanske politi skyder de Sorte Panteres ledere, men lader Moratorie-demonstranterne defilere forbi ?
SAGA-demonstrationen var ikke værdig. De Sorte Pantere er ikke værdige. Og har Vietnam-arrangørerne ikke opdaget det, så har politiet både her og andetsteds til gengæld opdaget det: Værdigt er det samme som ufarligt."
Ungkommunisten1969, nr. 3, s. 14-15.
s. 14-16: Om Militærnægterforeningens 3 hovedkrav.
Ungkommunisten 1969 nr. 6 s. 2-3
s 2-5:
"Brevet indeholder kritik af nogle artikler fra Ungkommunisten, og grunden til at vi bringer det er simpelthen den, at vi er enige i den fremførte kritik."
s. 85-89:
(Uddrag) "Hvordan kan man forklare, at sådanne strømninger vedvarende eksisterer i Europa? Hvorfor er denne opportunisme stærkere i Vesteuropa end i vort land? Det skyldes, at de fremskredne landes kultur har været og stadig er resultatet af, at de er i stand til at leve på bekostning af et tusind millioner undertrykte mennesker. Det skyldes, at kapitalisterne i disse lande får en hel del mere på denne måde, end de kunne få som profit ved at udplyndre arbejderne i deres egne lande."
Kommunistisk Orientering 1969, nr. 6 - Forside.
Indhold:
KKPs niende kongres [Hilsen fra KAK til kongressens delegerede, 4. april] s. 1.
[Citat af Mao Tse-tung] s. 1.
Gnisten og steppebranden [Polemik med det svenske Kommunistiske förbundet marxist-leninisternas, KFMLs blad Gnistan]  s. 2-4.
Ungkommunisten1969, nr. 1, s. 18-19.
S. 19-20: Et møde mellem Karl Marx og den tyske skrædderagitator Wilhelm Weitling, som det bliver skildret af en ung russer ved navn Annenkov i ”To the Finland Station” af Edmund Wilson (Fra Zenit nr. 1, 67)
Cabo Delgado-provinsen, Mozambique. Makonde Wood-Carvers på arbejde i en Frelimo produktionslejr. Den Makonde er berømte for deres ibenholt udskæringer. Andre håndværk som vævning og keramik praktiseres også i produktionslejre. Nogle af de færdige produkter eksporteres til Tanzania i bytte for nødvendige indenlandske og militære forsyninger. [Præcis dato ukendt] Ca. 1. januar 1972. Foto: United Nation foto / N. Basom (Foto # 348191). (CC BY-NC-ND 2.0).
Anden del af artiklen søger at komme med nogle bud på hvordan økonomisk og politisk befrielseskamp med et socialistisk perspektiv kan føres i en stadig mere globaliseret verden.
Ungkommunisten 1970 nr. 3, s. 8-9.
s. 9-13:
Om u-landsfrivillige med udgangspunkt i Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde.
Uddrag fra Karl Marx: "Filosofiens elendighed" i Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s., s. 9
Gotfred Appel: Der kommer en dag... Forside
Indeholder en række artikler, der først blev offentliggjort i "Kommunistisk Orientering" i 1967 og 1968, samt et flyveblad, der blev omdelt på B&W på Christianshavn i maj 1968. Artiklerne behandler opportunismen og arbejderaristokratiets stilling i Vesteuropa set i lyset af imperialismen, og konsekvenserne for kommunisters handlen i den rige del af verden.
Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2, s. 6-7
s. 7-10: Russell-tribunalet, der undersøgte USAs krigsforbrydelser i Vietnam kritiseres for at være borgerligt.
Hæfte 1-6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk Orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)
Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden
Historien viser, at krige inddeles i to arter [Digt af Mao Tse-tung] s. 1
En borgerlig humanistisk bevægelse [Om Vietnambevægelsen] s. 2-6
Imperialismen og Pinsemarchen s. 7-8
[Citat af Mao Tsetung] s. 8
Proletariatets diktatur eller "hele folkets stat" s. 9-15
Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam s. 15-18
Militant demonstration i Bonn s. 19-20
Ungkommunisten 1968 nr. 5
Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13 Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - pt. ikke online)
Kommunistisk Orientering 1969 nr. 2 - Forside
Indhold:
Parti, folkehær og forenet front. Nogle erfaringer fra nederlaget for august-revolutionen i 1945 i Indonesien. Af Setia Budi (fra ”Indonesian Tribune”, nr. 8, 1968) s. 1-4.
To linjer afsluttet [Notits] s. 4.
s. 21-22:
Det britiske Arbejderparti, der må skelnes fra de to socialistiske partier i Storbritannien, det Britiske Socialistiske Parti og det Uafhængige Arbejderparti, er den arbejdsorganisation, der er mest opportunistisk og gennemsyret af den liberale arbejderpolitiks ånd.

Nyheder / News