Artikler om Venstrefløjen og EF

[Nedenstående artikler blev bragt i dagbladet Information, som led i en længerevarende debat om emnet med bl.a. Hanne Reintoft, Benito Scocozza, Ole Thorbek og Kirstine Münster.]

Fællesmarkedet og marxismen. Af Gotfred Appel (Information 30. januar 1971)

Krise og revolution. Af Gotfred Appel (Information 3. marts 1971)

Se også Løbesedlen Det kuldskære bagstræb (1. maj 1972)

Bog

Mao, Komintern och Liu Shao-chi. "Leninismen" ifrågasatt i öst och väst. Av Gotfred Appel. Stockholm, Rabén & Sjögren, 1971, 175 s.[Bogen er ikke online]

Varför spårade revolutionen ur i Sovjetunionen? Vilken roll har Liu-Shao-chi, "Kinas Chrusjtjov", spelat i den kinesiska kulturrevolutionen? Går det i själva verket en avgörande skiljelinje inom den kommunistiska världsrörelsen ända från 20-talet, mellan Mao Tse-tung å ena sidan och Komintern och Stalin å den andra, en motsättning av största betydelse inte bara för kulturrevolutionen utan för utvecklingen inom hela den världskommunistiska rörelsen?