Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 6-7.
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 6-7.
1 min read

Om artiklen:

Fra Ungkommunisten, 1. årgang, August 1968, nr. 8, s. 7-8.

Se artiklen Efter pinsemarchen i Ungkommunisten 1968, nr. 7


I sidste nr. af ”Ungkommunisten” skrev vi i en artikel om pinsemarchen, at DKP gik med på parolen ”Bekæmp den amerikanske imperialisme”, fordi den retfærdiggør forsoningen med forskellige klasseforrædere og sandsynliggør tanken om fredelig overgang til socialismen. Denne sætning er af forskellige blevet misforstået derhen, at KUF ikke godkender nævnte parole. Dette beklager vi meget, hvad vi langede ud efter var DKPs fortolkning, som jo bygger på den forkerte opfattelse, at Danmark kun er et udbytningsobjekt for imperialismen og ikke selv er imperialistisk.