Ungkommunisten 1970 nr. 6 s. 2-3.
Ungkommunisten 1970 nr. 6 s. 2-3.
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, august 1970, 3. årgang, nr. 6, s. 2.

skydeskive

“Sandheden er følgende: Sålænge Englands industrimonopol varede ved, fik den engelske arbejderklasse til en vis grad andel i dette monopols fordele. Disse blev fordelt meget ulige imellem dem; det priviligerede mindretal indkasserede størsteparten, men selv det store flertal fik sin part, i hvert fald af og til, forbigående. Og det er grunden til, at der efter owenismens uddøen ikke har eksisteret nogen socialisme i England. Med monopolets sammenbrud vil den engelske arbejderklasse miste denne priviligerede stilling. Den vil en skønne dag i sin helhed – inklusive det priviligerede og ledende mindretal – komme til at stå på samme niveau som udlandets arbejdere. Og det er grunden til, at der igen vil opstå socialisme i England.”

Friedrich Engels: Forord til “Den arbejdende klasses stilling i England”. Udvalgte. skrifter, bd. II, s. 416.

Om forfatteren / About the Writer

+ posts