Forsiden af magasinet
Forsiden af magasinet "Social Kritik", der publicerede artiklen som et særnr.
1 min read

Om publikationen

Artiklen er et svar på bl.a. Peter Øvig Knudsens bøger om ‘Blekingegadebanden I og II’ (Gyldendal, 2007, 435s + 526s)

Oprindelig offentliggjort i tidsskriftet Social Kritik nr. 117, marts 2009, s. 4-61 (Tema: Blekingegade – tyve års dobbeltliv)

Artiklen falder i tre hoveddele: 1. Vores teori, praksis og samarbejdspartnere. – 2. De kriminelle aktiviteter og retssagen. – 3. Moral og politik.

Til onlineudgaven er der foretaget enkelte præciseringer, opdateringer og få uddybninger. Særlig et nyt afsnit om Peter Øvig Knudsens konspirationer.
Noter og litteraturliste er forsynet med links til onlinekilder.

Findes også i en forkortet udgave på engelsk: It is all about politics, der indgår i bogen: Turning Money into Rebellion.

Niels Jørgensen døde i september 2008. Læs Nekrolog: En anti-imperialist er død

Logo for Social Kritik
Logo for Social Kritik

Indholdsfortegnelse

Forord

135016 min read
Forord til netudgaven
Hvad er formålet med artiklen?
Øvigs kilder og metode
Noter

Vores teori, praksis og samarbejdspartnere

72094 min read
Det politiske udgangspunkt i KAK
Fra maoister til antiimperialister
Enighed mellem os og Den 3. Verdens befrielsesbevægelser
Den politiske situation i 1970’erne
Det nationale aspekt
Udbytningsaspektet
Det socialistiske aspekt
Kampen var global og perspektiverne lyse
USA
Politiske studier
Vi var ikke isolerede
Hvilken praksis havde KAK?
Tøj Til Afrika (TTA)
Det illegale arbejde
Forholdet til RAF, PFLP og Wadi Haddad
Øvigs konspirationsteorier
Øvigs backinggruppe er skeptisk
”Stemmen” har informeret om at han tog fejl
Moos er ligeledes skeptisk overfor terror-vinklen
Sjakalen / Carlos – Ilich Ramirez Sanches
Vi var en suveræn selvstændig organisation
Opbygningen af Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe
Splittelsen i KAK
Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe dannes
Organisationen
Udvikling af politikken
Fra Lenin til det ulige bytte
Andre studier
Solidaritetsarbejdet
Spejlinger
Che
PFLP
Wollwebers organisation
Støtte til Algier
Noter

De kriminelle aktiviteter og retssagen

88851 min read
De kriminelle aktiviteter
De kriminelle forhold
Anklagerne ved anholdelsen
Den danske terrorparagraf og Blekingegade-sagen
Tankespind og mavefornemmelser
Anklageskriftet
Våbnene i Blekingegade
Den milde spion-paragraf § 108
Røveriet mod postkontoret i Købmagergade
Drabet på politibetjenten
PET og os
PET og Mossad
PET og Justitsministeriet
Noter

Moral og Politik

73341 min read
Målet helliger midlerne?
Machiavellis brug af målet helliger midlerne
PFLPs flybortførelser i 1970
Befrielseskamp er ikke terrorisme
Vold som politisk middel
Global eller national sammenhæng
Afrunding
Litteraturliste
Noter