3 min read

Om teksten:

Fra: Kommunistisk Orientering 6. årgang, nr. 8, 18. juni 1969, s. 8.


I en lille opsats med titlen “Hvad er ‘KUF'” har bladet “Kommunist”, organ for det danske KF(ML) “reageret” på vor opfordring i sidste nr. af K.O. til en kammeratlig diskussion om Vesteuropa.

“Kommunist” skriver for det første, at KAK i dette nr. har indrømmet, at “de er uenige med de kinesiske kommunister om arbejderklassens rolle i Vesteuropa, og af de er ret alene med deres besynderlige arbejderfjendtlige standpunkter.”

Vi skrev i sidste nummer, at vi “naturligvis er helt enige med KKP” om, at den socialistiske revolution i Vesteuropa “kommer til at foregå under proletariatets ledelse,” Vi er altså enige med de kinesiske kommunister om arbejderklassens rolle.

Derimod er det rigtigt, at vi ikke er enige med KKP i deres beskrivelse og vurdering af den øjeblikkelige situation i Vesteuropa – men det er “Kommunistisk Forbund (m.-l.) jo heller ikke.

En lang række af de nye partier og organisationer i Vesteuropa har bragt referater af Lin Piaos beretning på KKPs 9. kongres. Hovedparten af dem har ganske undladt at nævne hans omtale af den “hidtil uset gigantiske revolutionære massebevægelse” i Vesteuropa – skønt de turde være indlysende, at netop KKPs vurdering af Vesteuropa må være det, der først og fremmest må studeres af revolutionære i Vesteuropa, så sandt som det er her, de skal anvende beretningens principper. Et par stykker har bragt den fulde tekst, og indtil nu har vi set to, der har bragt det pågældende afsnit – og de har begge afsvækket Lin Piaos udtalelse. “Clarte”, organ for Belgiens kommunistiske Parti (M-L), refererer i nr. 67 Lin Piaos udtalelse om Vesteuropa som om han sagde, at “klassekampene i de fremskredne kapitalistiske lande udvikler sig heftigt (impetueusement)”. “Kommunist” foretager en dristig “ny-oversættelse” og lader Lin Piao sige, at “en enestående stor revolutionær massebevægelse er brudt frem”, atter en kraftig afsvækkelse.

Erfaringen har, således allerede vist, at vi havde aldeles ret, da vi i sidste nr. skrev, at ingen af de nye partier og grupper i Vesteuropa “tilslutter sig den kinesiske vurdering og de kinesiske beskrivelser”.

Vi siger det blot ligeud – fordi det er nødvendigt at  problemet diskuteres igennem, så vi i fællesskab kan udarbejde strategi og taktik for revolutionen i Vesteuropa.

For det andet reagerer KF(ML) på opfordringen til en kammeratlig diskussion med endnu engang at kalde os “arbejderfjendtlige”, fordi vi, som de udtrykker det, “hævder …. at man ikke skal gå ind i den aktuelle klassekamp, f.eks. kampen for lønforbedringer.” (vor understregning).

Vi har naturligvis aldrig hævdet, at kommunister ikke skal gå ind i en aktuel klassekamp; det vi har hævdet – og hævder – er, at “kampen for lønforbedringer” ikke er klassekamp.

Når man tillader sig den flothed at betegne sig selv som “Marxister-Leninister”, bør man efter vor mening undgå klare krænkelser af Marx’ og Lenins definitioner af det fundamentale begreb “klassekamp”. Vi har tidligere bragt disse definitioner, men benytter lejligheden til endnu engang af lade Lenin forklare, hvad klassekamp betyder, og hvad det ikke betyder:

Lenin skrev i 1913:

“Enhver klassekamp er en politisk kamp. Vi ved, at opportunisterne, slaver af liberalismens ideer, forstod disse dybe ord fra Marx’ mund forkert og forsøgte at give dem en forvrænget fortolkning. Blandt opportunisterne var, for eksempel, økonomisterne, likvidatorernes ældre brødre. Økonomisterne troede, at ethvert sammenstød mellem klasser var en politisk kamp. Økonomisterne anerkendte derfor som ‘klassekamp’ kampen for en lønforhøjelse på 5 kopek for hver rubel . . .” (“Liberale og marxistiske opfattelser af klassekamp”, Saml. Værker, bind 19, s. 121)