Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 4 - Forside
Kommunistisk Orientering, 1969, nr. 4 - Forside
1 min read

Som tillæg til dette nr. bringes: Marx og Engels: Breve om England (1 af 3, 4 s.). Det kan findes her.  


Indhold

Vietnam og vietnambevægelserne

KAK54513 min read
s. 1-3:
“Man må gøre sig klart, at fremkomsten af en egentlig Vietnam-bevægelse, omfattende blot nogenlunde store dele af arbejderklassen, forudsætter en ubønhørlig og langvarig kamp mod moderne revisionisme, socialdemokratisme og anden borgerlig tankegang.”
“Dette politiske og ideologiske arbejde har nemlig kun mulighed for at fænge i den danske arbejderklasse i takt med en skærpelse af imperialismens krise som følge af folkenes frigørelseskamp. Man må endelig gøre sig klart, at det afhænger af dette arbejdes kvalitet og “mængde”, om muligheden bliver en realitet.”

Sverige anerkender DRV

KAK5714 min read
s. 3-4:
Kritik af DRVs manglende krav til at afbryde forbindelserne med marionetstyret i Saigon og af DKPs og SFs støtte.