PFLP Forklarer... s. 44-45
1 min read

Om artiklen

Fra: PFLP forklarer… (Futura, 1970, 54 s.) s. 44.

PFLPs introduktion til de 2 næste artikler i bogen, der handler om et “demokratisk Palæstina” eller den “demokratiske løsning” – den ene er et interview med PFLPs daværende leder George Habash.

Blandt alle revolutionære er der en udbredt interesse for begrebet et “demokratisk Palæstina” eller den “demokratiske løsning”.

De to følgende artikler “PFLP’s opfattelse af begrebet ‘den demokratiske stat’ i ‘Palæstina'” og “Fremad mod en demokratisk løsning” er et beskedent bidrag til den diskussion, der finder sted om et befriet Palæstinas fremtid.

Disse artikler repræsenterer ikke PFLP’s endelige og fuldstændige stilling til dette spørgsmål. De viser snarere de generelle linier og gengiver mange af de ideer, som PFLP-medlemmer har om dette emne.

Ved at lægge dette materiale frem for andre kammerater til diskussion viser PFLP’s Informations-afdeling, at den er rede til og glad for enhver udveksling af synspunkter, som – gennem alle revolutionæres fortsatte anstrengelser for at kaste mere og mere lys over vor kamps vanskelige kurs – vil hjælpe til at fremme vor kamp.

PFLP

Informations-afdelingen

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Popular Front for the Liberation of Palestine.

Revolutionær organisation dannet i 1967, der arbejder for at befri Palæstina fra den koloniale besættelse og skabe en sekulær demokratisk stat, for både muslimer kristne og jøder.

Revolutionary organization founded in 1967. Working for the liberation of all Palestine from colonial occupation and create a secular democratic state, for muslems, christians and jews.