Torkil Lauesen: Det globale perspektiv - forside
Torkil Lauesen: Det globale perspektiv - forside

Om bogen:

Det globale perspektiv. Af Torkil Lauesen. København, Forlaget Nemo, 2016, 378 s.

Bogen udkom i 2016, og blev udgivet på det nystartede forlag Nemo. Torkil Lauesen har siden fået udgivet en engelsk og stærkt omarbejdet udgave på det canadiske forlag Kersplepedeb. Desuden er en tysk udgave undervejs.

Sidetallene nedenfor henviser til bogudgaven. Noterne er flyttet fra nederst på hver siden i den trykte udgave til nederst under hvert kapitel i online udgaven. Nummereringen er derfor ændret og der er nogen steder tilføjet links – specielt til materiale, der ligger online på snylterstaten.dk.

Bagsideteksten kan læses efter indholdsfortegnelsen.

For anmeldelser se under sektion: Anmeldelser.
Anmeldelser af:
Rasmus Alex Wendt
Knud Vilby
Karen Helveg Petersen
Magnus Berg

Indholdsfortegnelse
Kolofon
Figurer og tabellers.5
Forord af Zak Copes.7-9
Hvorfor denne bog s.11-23
Del I: Imperialismens historie – i et personligt perspektiv
1. Etableringen af det todelte verdensystems.27-63
2. Nationalisme og internationalismes.65-87
3. Antiimperialisme i den kolde krigs.89-110
4. Imperialismeteoriens guldalders.111-141
Del II: Den globaliserede kapitalisme
5. Den neoliberale globaliserings.145-180
6. Det ulige byttes.181-204
7. Den globale klassedelings.205-215
Del III: Politik i en delt verden
8. Er revolutionen på trappernes.219-232
9. Fagbevægelsernes.233-254
10. Kommunistpartier og sociale bevægelsers.255-280
11. Praksisser og aktuelle politikkers.281-315
12. Strategier og visioners.317-333
Det globale perspektivs.335-339
Appendix: Introduktion til marxistisk værditeoris.341-359
Litteraturs.361-378

Bagsidetekst

En klode – To verdener

De sidste 500 års verdenshistorie har været præget af en ekstrem global udbytning og økonomisk polarisering. Konsekvensen er, at verden i dag er opdelt i to meget forskellige dele: det rige globale nord og det fattige syd. Den neoliberale globalisering har skabt en øget bevægelighed for varer, kapital og arbejdskraft, men samtidig forstærket et globalt racistisk hierarki.

Denne bog handler om kapitalismen som globalt system, om dens historie, økonomi og fremtid. Den handler også om den modstand, der altid har været imod kapitalismen. Om venstrefløjens kamp for en anden verdensorden, men også om den vestlige arbejderbevægelsens dobbelttydige rolle i denne kamp.

Den globale neoliberalisme befinder sig i en dyb strukturel krise. De kommende år vil blive præget af tilbagevendende økonomiske og politiske kriser. Det skaber betingelserne for, at progressive kræfter verden over kan organisere deres kamp for grundlæggende systemforandringer. Denne opgave kræver imidlertid et globalt perspektiv.

Om Forfatteren

Torkil Lauesen (født 1952) er uddannet cand.scient.pol. (1997) og forfatter til en lang række tidsskriftsartikler og flere bøger, bl.a. Fra forbedringshus til parkeringshus (1998). Siden 1970 har han arbejdet med antiimperialisme og var i 20 år aktiv i Blekingegadegruppen. I 1991 blev han idømt 10 års fængsel for kriminalitet, herunder røveri, begået forbindelse med gruppens støtte til befrielsesbevægelser Afrika og Mellemøsten.