Ungkommunisten 1969 nr. 6
Ungkommunisten 1969 nr. 6
1 min read

Indhold

Brev fra en kammerat

s 2-5:

“Brevet indeholder kritik af nogle artikler fra Ungkommunisten, og grunden til at vi bringer det er simpelthen den, at vi er enige i den fremførte kritik.”

Læs artiklen

Indiens Kommunistiske Parti (M-L) dannet

s. 6-7:

Den 22. april 1969 proklamerede Den Al-indiske Koordinationskomite for Kommunistiske Revolutionære oprettelsen af Indiens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk), der er baseret på Mao Tse-tungs tænkning.

Læs artiklen

Mushahari bøndernes væbnede kamp

s. 7-10:

Kommunistiske Revolutionæres Koordinationskomité i Bihar-staten hylder bøndernes revolutionære væbnede kampe i Muzaffapur distriktets Mushahari region og sender de varmeste hilsner til de militante bønder, der tappert modstår statens og herremændenes brutale kontrarevolutionære terror og udholdende fører væbnet modstandskamp under de kommunistiske revolutionæres ledelse.

Læs artiklen

KUF kontra DKP plus KF

s. 11-15:

“Den linje, som både DKP og Kommunistisk Forbund står for, er på alle måder i modsætning til vor. De reducerer i realiteten den anti-imperialistiske kamp til en bevægelse, der fungerer som protestmaskine for brede kredse.

De ønsker at bruge bevægelsen som hvervekontor til deres hjemlige reformarbejde. På kort sigt vil det i nogen…

Læs artiklen

Omslag til Ungkommunisten 1969 nr. 6
Omslag til Ungkommunisten 1969 nr. 6

Bagsidetekst:

Den danske stats ”u-landsprojekt” i Mysore, Indien, til 3. mill. kr. er slået fejl – hvilket ikke kan undre nogen. De indiske bønder har næppe råd til at indføre de avancerede danske landbrugsmetoder.

Imperialisternes propagandistiske forsøg på at dække over den intensive udplyndring af de undertrykte nationer ved ”u-landshjælp” vil ikke afværge deres endelige nederlag. Det indiske folk rejser sig til væbnet kamp mod imperialismen og vil visseligt sejre.

Billedet viser vrede demonstranter bekæmpe politiangreb foran parlamentsbygningen i New Delhi.