Ungkommunisten 1970, nr. 2, s. 8-9.
Ungkommunisten 1970, nr. 2, s. 8-9.
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, 3. årgang, februar 1970, nr 2, s. 9.

Rettelse til artiklen: “Et svar til Rød Front” i Ungkommunisten nr.1, 1970, s. 2-8.

I artiklen “Et svar til Rød Front” i sidste nummer af Ungkommunisten skrev vi følgende: “… at Verdensbanken i Geneve – et rent imperialistisk foretagende med tidligere USA-krigsminister McNamara som præsident fastsætter verdensmarkedets råstofpriser, …”. En nærmere undersøgelse har vist os, at Verdensbanken ikke ligger i Geneve, men har hovedkontor i Washington, og Verdensbanken fastsætter ikke (i hvert fald ikke direkte) verdensmarkedets råstofpriseri, men er helt rigtigt et imperialistisk foretagende.

Vi skylder en nærmere redegørelse for, hvad Verdensbanken er og vil i et senere nummer bringe en oversigt over dens funktion og virke – bl. a. med henblik på dens kongres, der i år skal afholdes i København i september måned.