INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 10, 3. maj 1968

Kommunistisk Orientering nr. 10, 1968

Gå til handling! Erklæring fra kammerat Mao Tse-tung, …. til støtte for den afro-amerikanske kamp mod voldelig undertrykkelse. s. 1-2
-Den store leder. s 2-3
Ingen faddersladder. [Artikel fra ”Den australske kommunist”, teoretisk organ for Australiens kommunistiske parti (M-L)] s. 3
Store sejre ved Khe Sanh. [Sydvietnam] s. 3
Finanskrisen. s. 4-5
Hvor børn sælges for mad. [Om Indonesien] s. 5-6
-Usømmeligt. s. 6
”Kontant betaling” forgifter de sovjetiske studenter. s. 7 -8
-Tillæg: Løbeseddel: Der kommer en dag. 2 s.