Cover til Frihetssånger 1 og bandmedlemmer

Blekingegade 2 – en sang af det svenske band Desto Lindström

Sangen Blekingegade 2 spillet af det svenske orkester Desto Lindström.
Omslaget på det svenske Ord och Bild.

Det globale perspektiv

Anmeldelse af Torkil Lauesens bog 'Det Globale Perspektiv': Nästan helt frånvarande i den breda offentliga bilden är det som här är det viktigaste skälet att tala om Torkil Lauesens bakgrund. I M-KA bedrevs kontinuerligt ett inträngande, öppet sökande men målinriktat teoretiskt arbete från marxistiska utgångspunkter. I Lauesens fall har det arbetet inte upphört. På ett sätt kan man säga att det är om det hans bok handlar: hur ett idéarv från 68-vänstern både förvaltas och utvecklas för att analytiskt fånga dagens globala politiska situation i syfte att förändra den.
Turning Money into Rebellion editet by Gabriel Kuhn

Introduktion til: Turning Money into Rebellion

Bogomtale af bogen "Turning Money into Rebellion" om "Blekingegadebanden" skrevet og redigeret af Gabriel Kuhn, og udgivet på Tysk Engelsk og svensk.