21.5 C
Copenhagen
lørdag, maj 18, 2024
Cover til Frihetssånger 1 og bandmedlemmer
Sangen Blekingegade 2 spillet af det svenske orkester Desto Lindström.
Omslaget på det svenske Ord och Bild.
Anmeldelse af Torkil Lauesens bog 'Det Globale Perspektiv': Nästan helt frånvarande i den breda offentliga bilden är det som här är det viktigaste skälet att tala om Torkil Lauesens bakgrund. I M-KA bedrevs kontinuerligt ett inträngande, öppet sökande men målinriktat teoretiskt arbete från marxistiska utgångspunkter. I Lauesens fall har det arbetet inte upphört. På ett sätt kan man säga att det är om det hans bok handlar: hur ett idéarv från 68-vänstern både förvaltas och utvecklas för att analytiskt fånga dagens globala politiska situation i syfte att förändra den.
Turning Money into Rebellion editet by Gabriel Kuhn
Bogomtale af bogen "Turning Money into Rebellion" om "Blekingegadebanden" skrevet og redigeret af Gabriel Kuhn, og udgivet på Tysk Engelsk og svensk.

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.