Niels Jørgensen (Foto: IF-bladet)

Solidaritetsarbejde : Politik eller proteinkiks

Interview med aktivister fra U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF), Tøj til Afrika (TTA) - Niels Jørgensen - og Mellemfolkeligt Samvirke (MS) om solidaritetsarbejde.
CWC: Unequal Exchange

Unequal Exchange and the Prospects of Socialism. By Communist Working Group

The entire book is online
With the preface of Arghiri Emmanuel, who has delivered the economic analysis of the Unequal Exchange. The CWGs tryes to combine this theory with the theory of the parasite state. "If this is the case, if the proletariat no longer exists in our industrialized countries, if all, or almost all wage-earners, white collars and blue collars together, have become a labour aristocracy by definition producing less value than their wages allow them to appropriate and thus becoming the objective allies of imperialism, which brings them the supplement, what, then, becomes of the political action of revolutionary marxists? To whom, to which class, to which strata of society can they therefore address themselves?" (From Arghiri Emmanuel's preface)

Why we support LIBERATION?

It may, on the face of it, appear strange that a political organisation in Denmark should support the publication of a periodical in Tanzania – a periodical, moreover, which addresses itself to readers in the Third World. Why do we not concentrate our efforts on political work in our own part of the world and publish a periodical aimed at the Danish Working class? Why do liberation movements and socialist forces in the Third World command the major part of our attention? This choice of priorities is the outcome of certain fundamental political considerations.
Forsiden af Manifest nr. 7, 1979.

Manifest Nr. 7, 5. november 1979

Hele nummeret online:
Verdens deling i to (2) : Kapitalismens gennembrud i England s. 2-33
Tel al Za'atar [Oversat fra PFLP-bulletin nr. 30, august-september 1979] s. 34-36
Forsiden af Manifest nr. 6, 1979.

Manifest Nr. 6, 24. september 1979

Online indhold:
Støtte til ZANU og PFLO s. 39-40
Forsiden af Manifest nr. 5, 1979.

Manifest Nr. 5, 23. juli 1979

Udvalgte artikler omline:
Støtte til ZANU og PFLO s. 3
Pressemeddelse: 45.000 kr. overført til ZANU den 24-5-1979 s. 35 (bagsiden)
Forsiden af Manifest nr. 4, 1979

Manifest Nr 4, 19. marts 1979

Udvalgte artikler online:
Verdens deling i to - Træk af kapitalismens udbredelse og opdeling af verden s. 2 Kapitalismens oprindelse - handelskapitalen s. 3-23

Manifest Nr 3, 29. januar 1979

Udvalgte artikler online:
Arghiri Emmanuel: Den hvide settler-kolonialisme og myten om investerings-imperialismen s. 15-27
Forsiden af Manifest nr. 2, 1978.

Manifest Nr. 2, 27. november 1978

Udvalgte artikler online:
Tøj til Afrika s. 17-20
Antiimperialistisk støttearbejde til ZANU s. 20-26
Manifest. Organ for Kommunist Working Group. The first issue: 19. october 1978: Communist Working Group Founded.

Manifest Nr. 1, 15. oktober 1978

Udvalgte artikler Online:
Manifest - Kommunistisk Arbejdsgruppe dannet s. 1-3
Arghiri Emmanuel: Arbejderklassens stilling internationalt. s. 21-24
Forside af Folder om Tøj Til Afrika

Tøj til Afrika

Teksten online
Pjece om Tøj til Afrika. Om hvorfor de støtter befrielsebevægelser, hvilke bevægelser de støtter og med hvormeget, og endelig lidt om hvordan arbejdet foregår. "...at klassekampen i de rige imperialistiske lande for nuværende har mistet sit revolutionære perspektiv, og i stedet er blevet en kamp om at tilrage sig mest muligt af velfærdsstatens goder indenfor kapitalismens rammer.
Forsiden af Imperialismen i dag, 1983

Imperialismen i dag – det ulige bytte og mulighederne for socialisme...

Hele bogen er online
Med forord af Arghiri Emmanuel, som har leveret den økonomiske analyse af det ulige bytte, som KA’erne forsøger at kombinere med snylterstatsteorien fra KAK. "Hvad nu hvis det er rigtigt, at proletariatet ikke længere eksisterer i vores industrialiserede lande? Hvad nu, hvis alle eller næsten alle lønmodtagere, såvel arbejdere som funktionærer, er blevet arbejderaristokrater, som pr. definition skaber mindre værdi, end den værdi, deres lønninger gør det muligt for dem at tilegne sig, og at de derfor objektivt set er blevet allierede med den imperialisme, der giver dem denne ekstra værdi?" (Fra Arghiri Emmanuel's forord)
Forsiden til "Kort om Manifest - Kommunistisk Arbejdsgruppe"

Kort om Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe

Teksten er online
Kort præsentation af gruppens grundlag. Her skriver de bl.a. "Konsekvensen af vores politiske opfattelse er, at vores praksis skal gavne befrielsesbevægelsernes kamp direkte. Dette kan gøres på mange måder med hensyntagen til hvilke muligheder, der er i det land, man lever i, og hvor mange kræfter (personer), der deltager i dette arbejde"
Forsiden af Fordrivelse : Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984.

Fordrivelse : Israelsk bosættelsespolitik 1967-1984

Indholdsfortegnelse og bagside tekst online
Bogen beskriver meget grundigt den fordrivelse palæstinenserne har været udsat for siden 1967 på Vestbredden og Gaza-striben. Udover den konkrete dokumentation, hvor det by for by bevises, hvordan israelernes bosættelse medfører fordrivelse af den arabiske befolkning, indeholder bogen også en beskrivelse af Arbejderpartiets og Likud-koalitionens bosættelsespolitik fra 1967-1984.
Forsiden af Bidrag til en anti-imperialistisk strategi

Bidrag til en anti-imperialistisk strategi

Tekst online
En kortfattet skitse til udviklingen af en strategi for kampen for socialisme. "Alle der arbejder for socialisme må tage stilling til imperialismens internationale akkumulationsproces, med ophobning af rigdom på den ene side og ophobning af fattigdom på den anden."..."Heraf følger, at en socialistisk revolution nødvendigvis må være antiimperialistisk og ikke bare nationalt antikapitalistisk."
Forsiden af M-KA - En kort præsentation

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe – en kort præsentation

Tekst online
Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe arbejder for en socialistisk verden først og fremmest gennem støtte til befrielsesbevægelser og andre socialistiske kræfter i den tredie verden.Det kan umiddelbart synes mærkeligt, at vi koncentrerer os om solidaritetsarbejdet med den tredie verden. Hvorfor ikke primært arbejde med forholdene i vores eget land? bag denne prioritering ligger der nogle fundamentale politiske overvejelser.
Forsiden af "Myter om Sovjet" af Torben Retbøll og M.K. Andersen

Myter om Sovjet. Af M.K. Andersen og Torben Retbøll

Indholdsfortegnelse og Forord online
Sigtet med denne bog er at aflive nogle myter og fordomme om Sovjetunionen og dermed medvirke til en revurdering af denne supermagts rolle i verden. Efter den kinesiske sovjetkritiks fallit og i den nuværende situation med intensiv koldkrigspropaganda er det vigtigt, at venstrefløjen i deres vurdering af Sovjet holder hovedet koldt. Det vil sige, at man vurderer Sovjets gerninger på baggrund af konkrete oplysninger og på baggrund af Sovjets faktiske manøvremuligheder i verden.Fungerer det sovjetiske økonomiske system virkelig så ringe, som de vestlige medier giver udtryk for? Er Sovjet en aggressiv økonomisk og militær magt på linie med USA? Udbytter de den tredie verden? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne bog.Bogen afsluttes med et efterskrift af Torben Retbøll, hvori det sovjetiske planøkonomiske systems formåen - økonomisk, politisk og socialt - sammenlignes med det kapitalistiske systems resultater.
Forside på bogen Gældsat.

Gældsat

Forord og Efterskrift online
Efter næsten 10 år med lav økonomisk vækst i de rige kapitalistiske lande dukkede et nyt problem op i form af den såkaldte gældskrise. Det står nu klart, at den tredje verdens gæld til de vestlige landes banker er blevet så stor, at problemerne omkring tilbagebetalingen truer den vestlige verdens finanssystem. Denne bog handler om, hvorfor gælden aldrig vil kunne betales tilbage. Bogen indeholder 2 artikler af henholdsvis Arghiri Emmanuel og Fidel Castro.