Forsiden af
Forsiden af "Myter om Sovjet" af Torben Retbøll og M.K. Andersen
1 min read

Om bogen

Myter om Sovjet. Af M.K. Andersen og Torben Retbøll. Manifest, 1986. 161 s. ISBN 87-87856-08-5

Indholdsfortegnelse og Forord online

Sigtet med denne bog er at aflive nogle myter og fordomme om Sovjetunionen og dermed medvirke til en revurdering af denne supermagts rolle i verden. Efter den kinesiske sovjetkritiks fallit og i den nuværende situation med intensiv koldkrigspropaganda er det vigtigt, at venstrefløjen i deres vurdering af Sovjet holder hovedet koldt. Det vil sige, at man vurderer Sovjets gerninger på baggrund af konkrete oplysninger og på baggrund af Sovjets faktiske manøvremuligheder i verden.

Fungerer det sovjetiske økonomiske system virkelig så ringe, som de vestlige medier giver udtryk for? Er Sovjet en aggressiv økonomisk og militær magt på linie med USA? Udbytter de den tredie verden? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne bog.

Bogen afsluttes med et efterskrift af Torben Retbøll, hvori det sovjetiske planøkonomiske systems formåen – økonomisk, politisk og socialt – sammenlignes med det kapitalistiske systems resultater.

Indhold:

Forord s. 7

Om planøkonomi og kapitalisme s. 17

Sovjetunionens udenrigsøkonomi s. 53

27-Partikongres og kravet om en ny økonomisk verdensorden s. 81

Myten om den aggressive supermagt s. 89

Efterskrift:

Torben Retbøll: Socialistisk planøkonomi eller kræfternes frie spil s. 115