Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1
1 min read

Indhold:

Den franske »revolution«

Den franske ”revolution” er langt fra slut, studenterne og arbejderne har høstet mange erfaringer dette forår og forsommeren. Når kampen ikke lykkedes, var det fordi forudsætningerne derfor ikke var til stede, men ikke manglende kampmod.

Læs artiklen

Hvor mange gange skal denne lektie læres?

Den eneste måde at bekæmpe faren for verdenskrig på er ved skærpet klassekamp i Vietnam og i hele verden. Krigsfrygt vil ikke forebygge en verdenskrig men kun skærpe imperialismens appetit. Starter imperialismen en verdenskrig, så lad dem møde beslutsom modstand, ikke opmuntrende vaklen.

Læs artiklen