Lenin: Om Imperialisme og Opportunisme. Forside.
Uddrag om imperialisme og opportunisme i artikler og taler 1899-1923 [Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]
Marx og Engels: Om Kolonier, industrimonopol og marbejderbevægelse. Forside
Uddrag fra Karl Marx og Fridrich Engels værker udarbejdet af KAK og udgivet af Forlaget Futura i 1972.
På det jævne, på det jævne. Forside
"Begivenhederne i Danmark fra landboreformerne til systemskiftet forsøges i dette skrift - i modsætning til den gængse idealistiske og metafysiske historieskrivnings gengivelse af denne periode - forklaret ud fra et marxistisk standpunkt. Som tillæg er aftrykt nogle tekster, som Engels har skrevet i den omhandlede periode, og hvor Danmark og danskerne er nævnt."
Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. Forside.
Pjece af Gotfred Appel med artikler om snylterstatsteori: revolution, klassekamp og socialisme. Samt et tillæg med Friedrich Engels' brev til August Bebel.
Gotfred Appel: Der kommer en dag... Forside
Indeholder en række artikler, der først blev offentliggjort i "Kommunistisk Orientering" i 1967 og 1968, samt et flyveblad, der blev omdelt på B&W på Christianshavn i maj 1968. Artiklerne behandler opportunismen og arbejderaristokratiets stilling i Vesteuropa set i lyset af imperialismen, og konsekvenserne for kommunisters handlen i den rige del af verden.
Om Verdensbanken. Udg. af KUF
Pjece udgivet i anledning af Verdensbankens kongres i København 20.-25. september 1970. Indeholder to artikler. Samt Kongressens program.
PFLP forklarer... forside
Indholder artikler fra PFLP om den palæstinensiske modstandskamp. Specielt er der en analyse og beskrivelse af de hårde kampe i juni 1970 mellem jordanske styrker og den palæstinensiske modstand i flygtningelejrene i Amman, der ledte frem til 'Sorte Septemer' 1970
Marx Engels: Breve Om England - Forside
Uddrag af breve fra Marx og Engels om arbejderklassens situation i England og det irske spørgsmål.Brevene er hentet fra forskellige samlinger af Marx' og Engels' værker. Flere af brevene er oversat til dansk til lejligheden.
Lenin: OmStrejker - Forside
Tillæg til Kommunistisk ORIENTERING, 6. årgang, nr. 3, 11. februar 1969. Oprindelig udgivet i 1924 i magasinet Proletarskaya Revolyutsiya, Nr. 8-9. Udgivet efter et kopieret manuskript af ukendt oprindelse. Kilde: Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, pages 310-319.
To Linjer - Forside
Hæfte 1-6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk Orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)
Perspektiverne for socialisme i Danmark. Forside.
KAK støtter KKP's 4 hovemodsigelser. Vietnam er brændpunktet, og her hjemme er der ingen revolutionær situation. Betydningen af kampen mod reformisme og revisionisme. "bestikkelsen er midlertidig, udbytningen er konstant."
Forside for pjecen "Til alle kommunister - Til alle der vil socialisme". Udgivet af KAK.
Erklæring om dannelse af Kommunistisk Arbejdskreds KAK, som en åben organisation d. 25. juni 1964, med program.