17.7 C
Copenhagen
lørdag, maj 18, 2024
Forside KAK / KUF Bøger & Pjecer

Bøger & Pjecer

Bøger og pjecer af KAK og KUF udgivet på Forlaget Futura.

Vladimir Iljitj Lenin: On Imperialism and Opportunism

Lenin: On Imperialism and Opportunism - Frontpage
Extracts from articles and speeches 1899-1923 on imperialism and opportunism [Publishing House Futura, Copenhagen 1974, 103 p.]

På det jævne, på det jævne. Det danske borgerskabs vankelmodige vej til magten.

På det jævne, på det jævne. Forside
"Begivenhederne i Danmark fra landboreformerne til systemskiftet forsøges i dette skrift - i modsætning til den gængse idealistiske og metafysiske historieskrivnings gengivelse af denne periode - forklaret ud fra et marxistisk standpunkt. Som tillæg er aftrykt nogle tekster, som Engels har skrevet i den omhandlede periode, og hvor Danmark og danskerne er nævnt."

Vladimir Iljitj Lenin: Om imperialisme og opportunisme

Lenin: Om Imperialisme og Opportunisme. Forside.
Uddrag om imperialisme og opportunisme i artikler og taler 1899-1923 [Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]

On Colonies, Industrial Monopoly and Working Class Movement

Extract from articles and letters 1847-1894 by Karl Marx and Friedrich Engels on Colonies, Industrial Monopoly and Working Class Movement. Compiled and edited by Communist Working Circle, CWC.

The Devious Roads of the Revolution

Coiver of Gotfred Appel: The Devious Roads of the Revolution
The Soviet Union and China are each of them experiments of this kind - experiments made possible by history's winding road of development in this century and the specific conditions in Russia in 1917 and in China before and after the Second World War and by the Communist Parties of the two countries, by Lenin and Mao respectively, and by the working masses of people whom they led.

Karl Marx og Friedrich Engels: om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse

Marx og Engels: Om Kolonier, industrimonopol og marbejderbevægelse. Forside
Uddrag fra Karl Marx og Fridrich Engels værker udarbejdet af KAK og udgivet af Forlaget Futura i 1972.

There Will Come a Day… Imperialism and the Working Class

Contents
Foreword p. 5
Collective Agreement and Parasite State p. 7-10
Split up by Economism p. 11-12
The Poison of the Superprofits p. 13-18
On Wanting Socialism p. 19-22
Socialism and the Bourgeois Way of Life p. 23-26
There Will Come a Day... pp. 27-31

Class Struggle and Revolutionary Situation

Contains 3 recast and abbreviated articles previously published as part of the debate with the Swedish organization: Kommunistiska förbundet marxist-lenisterna. What is the class struggle, the relationship between wage match and class struggle and when can you talk about a revolutionary situation, all parts of the parasite state theory. As well as a supplement with 2 letters from Friedrich Engels to August Bebel.

Published by publishinghouse Futura, 1971 36 p.

Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation

Gotfred Appel: Klassekamp og revolutionær situation. Forside.
Pjece af Gotfred Appel med artikler om snylterstatsteori: revolution, klassekamp og socialisme. Samt et tillæg med 2 breve fra Friedrich Engels til August Bebel.

Gotfred Appel: Der kommer en dag… Imperialisme og arbejderklasse

Gotfred Appel: Der kommer en dag... Forside
Indeholder en række artikler, der først blev offentliggjort i "Kommunistisk Orientering" i 1967 og 1968, samt et flyveblad, der blev omdelt på B&W på Christianshavn i maj 1968. Artiklerne behandler opportunismen og arbejderaristokratiets stilling i Vesteuropa set i lyset af imperialismen, og konsekvenserne for kommunisters handlen i den rige del af verden.

Om Verdensbanken

Om Verdensbanken. Udg. af KUF
Pjece udgivet i anledning af Verdensbankens kongres i København 20.-25. september 1970. Indeholder to artikler. Samt Kongressens program.

PFLP forklarer…

PFLP forklarer... forside
Indholder artikler fra PFLP om den palæstinensiske modstandskamp. Specielt er der en analyse og beskrivelse af de hårde kampe i juni 1970 mellem jordanske styrker og den palæstinensiske modstand i flygtningelejrene i Amman, der ledte frem til 'Sorte Septemer' 1970

Marx og Engels: Breve om England 1 – 3

Marx Engels: Breve Om England - Forside
Uddrag af breve fra Marx og Engels om arbejderklassens situation i England og det irske spørgsmål. Brevene er hentet fra forskellige samlinger af Marx' og Engels' værker. Flere af brevene er oversat til dansk til lejligheden.

Lenin: Om strejker (1899)

Lenin: OmStrejker - Forside
Tillæg til Kommunistisk ORIENTERING, 6. årgang, nr. 3, 11. februar 1969. Oprindelig udgivet i 1924 i magasinet Proletarskaya Revolyutsiya, Nr. 8-9. Udgivet efter et kopieret manuskript af ukendt oprindelse. Kilde: Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, pages 310-319.

To linjer Hæfte 1-6.

To Linjer - Forside
Hæfte 1-6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk Orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)

Perspektiverne for socialisme i Danmark

Perspektiverne for socialisme i Danmark. Forside.
KAK støtter KKP's 4 hovemodsigelser. Vietnam er brændpunktet, og her hjemme er der ingen revolutionær situation. Betydningen af kampen mod reformisme og revisionisme. "bestikkelsen er midlertidig, udbytningen er konstant."

Til alle kommunister! Til alle der vil socialisme!

Forside for pjecen "Til alle kommunister - Til alle der vil socialisme". Udgivet af KAK.
Erklæring om dannelse af Kommunistisk Arbejdskreds KAK, som en åben organisation d. 25. juni 1964, med program.

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.