Marx og Engels: Om Kolonier, industrimonopol og marbejderbevægelse. Forside
3 min read
Friedrich Engels & Karl Marx
Friedrich Engels & Karl Marx

Om udgivelsen

Samlet og redigeret af Kommunistisk Arbejdskreds KAK

De fleste af artiklerne i denne bog er trykt i uddrag. I online udgaven er artikler og breve linkede til fuldtekst udgaven i den danske Marxisme Online eller den engelske Marxist Internet Archive, MIA – nogle af brevene på MIA er dog ikke komplette. I få tilfælde er der mindre forskelle i teksten grundet forskellig oversættelse. Lawrence & Wishart, der har copyrighten på Marx Engels Collected Works, krævede at Marxists Internet Archive skulle slette al text, som stammede fra MECW. Det betød, at fra 30. April 2014, var intet materiale fra MECW tilgængeligt fra marxists.org. I de tilfælde, hvor teksten ikke længere er på MIA henviser redaktionen til History Is A Weapon.

Der er under indskanningen af denne bog foretaget enkelte rettelser af sproglige og andre fejl. Billederne øverst af Fr. Engels og K. Marx var ikke med i pjecen, men er fra den engelske version af pjecen.

Liste over forkortelser, se forneden.

Indhold

Imperialismen har tendens til også blandt arbejderne at skabe privilegerede lag og udskille dem fra proletariatets brede masser.

Det må bemærkes, at imperialismens tendens til at splitte arbejderne, til at styrke opportunismen blandt dem og forårsage midlertidig råddenskab i arbejderbevægelsen, har vist sig i Storbritannien længe før slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede; for to af imperialismens vigtigste kendetegn – uhyre kolonibesiddelser og en monopolitisk stilling på verdensmarkedet – viste sig i Storbritannien allerede i midten af det 19. århundrede. I flere årtier sporede Marx og Engels systematisk denne sammenhæng mellem opportunisme i arbejderbevægelsen og den britiske kapitalismes imperialistiske træk.

V. I. Lenin

V.I. Lenin: Collected Works 22, s. 283 (Progress Publishers)
V.I. Lenin: Udvalgte Værker 6, s. 174 (Forlaget Tiden)
Online i fuldtekst på Marxisme Online
Engelsk version online: Marxist Internet Archive MIA

Forlagets introduktion og liste over forkortelser

Samtlige tekster i denne pjece er oversat fra engelsk; hvor der i forvejen findes oversættelser til dansk, henvises der til disse. Teksterne er ordnet kronologisk.

Ved slutningen af hver tekst henvises til de benyttede værker på engelsk, der i det følgende forkortes således:

  • MESW Karl Marx and Frederick Engels: Selected Works, vol. I-II, Foreign Languages Publishing House, Moskva 1951.
  • KMC Karl Marx: Capital, vol. I-III, Foreign Languages Publishing House, Moskva 1962.
  • MESC Karl Marx and Frederick Engels: Selected Correspondence, Progress Publishers, Moskva 1965.
  • MEOC Karl Marx and Frederick Engels: On Colonialism Progress Publishers, Moskva 1968.
  • MEOB Karl Marx and Frederick Engels: On Britain Foreign Languages Publishing House, Moskva 1962.

Tidligere danske oversættelser, som der henvises til, forkortes således:

  • ME Karl Marx og Friedrich Engels: Udvalgte Skrifter I-II Tiden, København 1952.
  • KMUS Karl Marx: Udvalgte Skrifter I-II, Monde, København 1938.
  • KMK Karl Marx: Kapitalen I-XI, Rhodos, København 1971.

Forlaget.