Ungkommunisten1968 nr. 11 For- og Bagside.
Ungkommunisten1968 nr. 11 For- og Bagside.
1 min read

Om artiklen:

Fra Ungkommunisten, december 1968, nr. 11, s. 1.


Karl Marx
Karl Marx

I stedet for de virkelige forhold bliver for jer den rene vilje til revolutionens drivhjul. Mens vi siger til arbejderne: “I skal gennemgå 15, 20, 50 års borgerkrige og folkekrige for ikke kun at forandre forholdene, men også for at forandre jer selv, for at blive i stand til at regere”, så siger I tværtimod: ”Vi må straks gribe magten, ellers kan vi godt gå hjem lægge os …”. Således som demokraterne gør ordet folk, således gør I ordet proletariat til et helligt dyr.”

Karl Marx Signatur