Ungkommunisten 1968 nr. 11
Ungkommunisten 1968 nr. 11
1 min read

Indhold:

Linjerne trækkes op

s. 2-5:
[KAK] viser os, hvorfor arbejderklassen lod sig nøje med den karikatur af en revolutionær bevægelse, der har eksisteret i Europa i en menneskealder. De fastholder Lenins klare ord, om at imperialismen forbigående er i stand til at byde sine civiliserede slaver levevilkår, der forhindrer dem i at ønske og gennemføre en revolution.

Læs artiklen

En fagforeningstale

s. 6-7:
En højere levestandard for os vil blot betyde, at vi identificerer os yderligere med de mennesker, som vi burde bekæmpe, at vi får endnu sværere ved at solidarisere os med vore farvede klassebrødre, at vi kommer til at hjælpe til i kampen mod dem.

Læs artiklen

Sport og politik

s. 7-9:
Sportens koryfæer har i disse tider travlt med at fortælle folk, at sport og politik ikke må blandes sammen. Dette blev fremført med manende røst før, under og efter olympiaden i Mexico,…

Læs artiklen

»Fri socialisme«

s. 9, 12-13:
Opportunister og revisionister har altid i deres handlinger forsvaret og besmykket bourgeoisiet. De har altid bekæmpet marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tænkning og været ganske godt tilfredse med kapitalismen. Indenfor arbejderklassen har de altid været klassefjendens uundværlige agenter.

Læs artiklen