17.7 C
Copenhagen
lørdag, maj 18, 2024

Anmeldelser

Anmeldelser af bøger om imperialismen i dag, herunder bøger af Torkil Lauesen

Cover of The Principal Contradiction by Torkil Lauesen

Review of: ‘The Principal Contradiction’ by Torkil Lauesen

"...Torkil Lauesen’s The Principal Contradiction is something of a breath of fresh air since it is concerned with centering and demystifying dialectical reason and, specifically, its iteration as dialectical materialism."
Omslaget på det svenske Ord och Bild.

Det globale perspektiv

Anmeldelse af Torkil Lauesens bog 'Det Globale Perspektiv': Nästan helt frånvarande i den breda offentliga bilden är det som här är det viktigaste skälet att tala om Torkil Lauesens bakgrund. I M-KA bedrevs kontinuerligt ett inträngande, öppet sökande men målinriktat teoretiskt arbete från marxistiska utgångspunkter. I Lauesens fall har det arbetet inte upphört. På ett sätt kan man säga att det är om det hans bok handlar: hur ett idéarv från 68-vänstern både förvaltas och utvecklas för att analytiskt fånga dagens globala politiska situation i syfte att förändra den.
Det globale perspektiv og Den store Joker - Et portræt af Donald J. Trump

Det skrider ad Helvede til

Knud Vilby anmelder Torkil Lauesen: Det Globale perspektiv i Social Kritik, nr. 147, oktober 2016, s. 91-93.
Omslag på Det Globale Perspektiv af Torkil Lauesen.

Det globale perspektiv af Karen Helveg Petersen

Torkil Lauesen's bog Det Globale Perspektiv anmeldes af Karen Helveg Petersen.
Omslag på Det Globale Perspektiv af Torkil Lauesen.

Anmeldelse: »En af de vigtigste danske politiske bøger i flere år«

Rasmus Alex Wendt anmelder Torkil Lauesen: Det globale perspektiv. Forlaget Nemo, 2016, 378 s.

Følg os på / Follow us on Facebook

33FansLike

Nyheder / News

How Sweden & Denmark Ride the Imperialist Wave

Rania Khalek from Breakthrough News interviews Trokil Lauesen on imperialism in Sweden and Denmark.

The Palestinian Left: Past, present, and Future

An analysis and evaluation of the PFLP, the Palestine left and the struggle for the liberation of Palestine with startingpoint in the PFLP document: “Strategy for the Liberation of Palestine” (1969).

To linjer afsluttet

s. 4:
[Notits] Om at Tillægget "To linjer" nu er afsluttet med nr. 6 i dette nummer.