Torkil Lauesen: Det globale perspektiv
Torkil Lauesen: Det globale perspektiv
5 min read

Bogen er nu blevet gennemskrevet og oversat til engelsk

Se den engelske sektion


Torkil Lauesen har skrevet en ny bog om kapitalismen som globalt system, der bygger på en lang række marxistiske analyser og erfaringer fra mange års politisk arbejde.

På denne side vil redaktionen lægge omtaler, anmeldelser og debat, og evt. online materiale fra bogen.

Bagside tekst

Indholdsfortegnelse

Forord – online på Modkraft.dk:

Snylterstatsteorien stadig aktuel: Hvad kan antiimperialister gøre i dag? Af Torkil Lauesen (Modkraft, 20. maj 2016)
“Er vejen frem et brud med den neoliberale globalisering i form af en de-linking, en afkobling, fra systemet, til fordel for en nationalt centreret udvikling? Eller skal den neoliberale globalisering imødegås af en globaliseret modstand? Eller noget tredje? Hvilken rolle kan nationale befrielsesbevægelser spille i dag? Har den internationale fagbevægelse en fremtid i den nye globale arbejdsdeling? Kan de nye globale sociale bevægelser komme til at spille en rolle? Hvordan kan man arbejde antiimperialistisk i vores del af verden?”

Anmeldelser:

Ord & Bild (Sverige) (november 2016)
Det globale Perspektiv anmeldelse af Magnus Berg
“Om man vill kan man jämföra den med de texter som KAK publicerade vid slutet av 60-talet. De är typiska för den tidens vänsterprosa.”…”Tonen i Lauesens bok är en helt annan: kanske inte direkt ödmjuk men resonerande, prövande, icke-moraliserande, utan alla aggressiva utfall och samtidigt trogen den teoretiska grundhållningen. När man tänker efter är det väl just så en marxistisk analys med vetenskapliga pretentioner bör se ut. Egendomligt nog förmedlar texten också ibland en slags närhet som dock aldrig blir påträngande och kladdig. Det händer när Lauesen berättar om sina egna erfarenheter och om de starka känslor “…”En avspegling, således, av en utveckling som vänsterns berättarsubjekt genomgått – från predikant till initierad samtalspartner med en biografi. Det kan vara en produktiv idé att låta läsningen mynna ut i kontemplation över vilka de tänkbara faktorerna bakom den förändringen är.”

Social Kritik (Danmark) (oktober 2016)
Det skrider ad Helvede til anmeldelse af Knud Vilby
“Torkil Lauesen starter med imperialismens historie, han beskriver den globale kapitalismes udvikling, og hvordan neoliberalismen som tanke og handling tog over. Han overser eller underspiller nogle svigt i samfund, der havde potentiale for alternativ udvikling, men syltedes ind i korruption, magtmisbrug og – efterhånden – statskapitalisme, men bortset fra det, er hans analyse klar og klog. Til de kloge observationer hører påvisningen af, hvordan arbejderklassen i den rige verden bliver til et arbejderaristokrati, der nyder godt af udbytningen af de fattige lande i periferien. Dermed opsplittes den kraft der i et globalt samarbejde kunne have magten til en varig omformning af det kapitalistiske samfund. Globaliseringen svækker arbejderaristokratiet, og det gør det ikke let at skabe grænseoverskridende solidaritet, selv om det er vigtigere end nogensinde.” “Torkil Lauesens bog er på sin vis den uundværlige, selv om mange sikkert gerne vil undvære den. Et seriøst subjektivt forsøg på at forstå og forklare verden og pejle hen imod noget der er bedre.”

Det ny Clarté (Danmark) (september, 2016)
Det globale perspektiv anmeldelse af Karen Helveg Petersen
”Bogen er i det store og hele velskrevet og flydende og giver et nødvendigt internationalt perspektiv til den danske venstreorienterede selvopfattelse…” ”I kapitlet om den anti-imperialistiske kamp under den kolde krig kommer forfatterens egne tidligere positioner og handlinger frem i lyset. Klart, at han prøver at udslette ethvert dårligt billede af sine gøremål” ”… hvorfor han mener, vesten huser et arbejderaristokrati, hvis lønninger er højere, end hvad der går til arbejdskraftens reproduktion… Han mener klart, at dette arbejderaristokrati i praksis er en del af middelklassen, som har interesser i det bestående”

Kersplebedeb (Canada) (June 4, 2016)
Torkil Lauesen’s “The Global Perspective” reviewed by Gabriel Kuhn
Anmeldelsen kan også læses på Gabriel Kuhns blog PM Press (june 03, 2016)
“Lauesen’s text must not be misread as declaring revolutionary efforts in the Global North meaningless. But he emphasizes the uncompromising internationalist outlook they need to entail. He is also well aware of how migration has brought the global class struggle to the doorstep of First World nations. It is encouraging to read an evaluation of contemporary racism in Europe based on an analysis of global capitalism rather than on moral judgment: “The form of racism we are witnessing today has little to do with a ‘fear of the unknown’ or of that which is ‘different’. It is rather an ideological legitimation for the hierarchical division of the global labor force, citing supposed cultural inferiority as the reason for the economic and political oppression of the lower classes. Racism, therefore, is not a misunderstanding that can be corrected with enlightened thought and appeals to tolerance and mutual respect. It is, in the context of the current economic, political, and social order, fully rational and will exist as long as this order exists.”

Radikal Portal (Norge) (27. mai 2016)
Det ulike bytte anmeldelse av Stein Lillevolden
English translation of this review at Kersplebedeb.com
“På mange måter starter Lauesen der Piketty stopper, og selv om Piketty er empirisk imponerende, er det ingen tall for den globaliserte kapitalismen, slik man finner hos Lauesen. Der Negri og Hardts analyse ender opp med et altomfattende Imperium uten sentrum og periferi, er Lauesens store styrke at han munner ut i skisser til en handlingsteori for en revolusjonær tid, hvor han trekker erfaringer fra zapatistene i Mexico og andre grunnplansrevolusjoner hvor en har forsøkt å bygge opp transnasjonale allianser med likesinnede bevegelser.”

Modkraft (Danmark) (20. maj 2016)
Anmeldelse: »En af de vigtigste danske politiske bøger i flere år« af Rasmus Alex Wendt
“Men som politisk strategi i Nord peger Lauesen også nye steder hen og gør på flere måder op med den traditionelle tænkning på venstrefløjen. I stedet for at fokusere på erobring af statsmagten skal der (også) arbejdes diskursivt.”…”Politisk må venstrefløjen forberede sig på, at et opgør med det ulige bytte koster. Nord kan ikke fastholde det forbrug, vi har i dag. Opgaven bliver at fastholde, eller skabe, alt efter hvordan man opfatter den politiske situation i dag, en situation, hvor arbejderklassen er solidarisk med Syd og ikke tyr til nationalistiske løsninger.”