About the Author

About the Author of Riding the Wave : Sweden’s Integration into the Imperialist World System. Torkil Lauesen

Bibliography – Riding the Wave

Bibliography for the book: Riding the Wave by Torkil Lauesen

Introduction to Riding the Wave

Introduction to the book: Riding the Wave by Torkil lauesen

Moral og Politik

Målet helliger midlerne?
Machiavellis brug af målet helliger midlerne
PFLPs flybortførelser i 1970
Befrielseskamp er ikke terrorisme
Vold som politisk middel
Global eller national sammenhæng
Afrunding
Litteraturliste
Noter

De kriminelle aktiviteter og retssagen

De kriminelle aktiviteter
De kriminelle forhold
Anklagerne ved anholdelsen
Den danske terrorparagraf og Blekingegade-sagen
Tankespind og mavefornemmelser
Anklageskriftet
Våbnene i Blekingegade
Den milde spion-paragraf § 108
Røveriet mod postkontoret i Købmagergade
Drabet på politibetjenten
PET og os
PET og Mossad
PET og Justitsministeriet
Noter

Vores teori, praksis og samarbejdspartnere

Det politiske udgangspunkt i KAK
Fra maoister til antiimperialister
Enighed mellem os og Den 3. Verdens befrielsesbevægelser
Den politiske situation i 1970’erne
Det nationale aspekt
Udbytningsaspektet
Det socialistiske aspekt
Kampen var global og perspektiverne lyse
USA
Politiske studier
Vi var ikke isolerede
Hvilken praksis havde KAK?
Tøj Til Afrika (TTA)
Det illegale arbejde
Forholdet til RAF, PFLP og Wadi Haddad
Øvigs konspirationsteorier
Øvigs backinggruppe er skeptisk
”Stemmen” har informeret om at han tog fejl
Moos er ligeledes skeptisk overfor terror-vinklen
Sjakalen / Carlos – Ilich Ramirez Sanches
Vi var en suveræn selvstændig organisation
Opbygningen af Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe
Splittelsen i KAK
Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe dannes
Organisationen
Udvikling af politikken
Fra Lenin til det ulige bytte
Andre studier
Solidaritetsarbejdet
Spejlinger
Che
PFLP
Wollwebers organisation
Støtte til Algier
Noter

Forord

Forord til netudgaven
Hvad er formålet med artiklen?
Øvigs kilder og metode
Noter

MORALITY AND POLITICS

Do the Ends Justify the Means?
Machiavelli’s Use of “The End Justifying the Means”
The 1970 PFLP Hijackings
Struggling for Liberation Is Not Terrorism
Violence as a Political Means
Global and National Contexts
CONCLUSION
Notes

THE CRIMINAL ACTIVITIES AND THE TRIAL

The Criminal Activities
The Rausing Kidnapping Plan
The Criminal Activities
The Rausing Kidnapping Plan
The Weapons in Blekingegade
The “Mild Spy Paragraph,” §108
The Death of a Policeman during the Købmagergade Robbery
PET and Us
Notes

OUR THEORY, PRACTICE, AND ALLIES

KAK and Our Political Origins
Our Relationship to the RAF, the PFLP, and Wadi Haddad
Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe
Notes

Introduction

Preface
The Article's Intention
Øvig's Sources and methods
Noter
Ungkommunisten1968, nr. 11, s. 10-11.

[Tegning fra Vietnam under krigen]

s. 10-11: Tegning fra Vietnamkrigen. Midteropslag på Ungkommunisten December 1968, nr. 11
Ungkommunisten1968, nr. 9, Forside.

Ungkommunisten 1. årgang, september 1968, nr. 9

Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20
Ungkommunisten1968 nr. 8 For- og Bagside.

[Billede fra 68-oprørets Paris]

Et billede af en plakat fra 68-oprørets Paris. Plakatkrig mellem højre og venstre.
Ungkommunisten1968 nr. 8 s. 1

Ungkommunisten 1. årgang, august 1968, nr. 8

Den franske "revolution" s. 1-6
”Bekæmp den amerikanske imperialisme'' [Precisering i forhold til Efter pinsemarchen (Ungkommunisten nr. 7, 1968)] s. 6-7
Hvor mange gange skal denne lektie læres? s. 7
Sort fangenskab [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 8-15
[Billede fra 68-oprørets Frankrig] Bagsiden
Ungkommunisten1968, nr. 7, s. 1.

Ungkommunisten 1. årgang, juli 1968, nr. 7

En "god" imperialist [Mordet på Martin Luther King] s. 1
En bjørnetjeneste ["Revisionisterne i Moskva er i fuld gang med at forråde den vietnamesiske revolution."]s. 2-3
Efter pinsemarchen s. 3-5
Skudt forbi [Et svar på artikel i det svensk blad Marxistisk Forum] s. 6-7
Velfærd og hungersnød [Kritik af socialdemokratisk valgpjece] s. 7-8
Ungkommunisten 1968, nr. 6, Forsiden

Ungkommunisten 1. årgang, juni 1968, nr. 6

Historien viser, at krige inddeles i to arter [Digt af Mao Tse-tung] s. 1
En borgerlig humanistisk bevægelse [Om Vietnambevægelsen] s. 2-6
Imperialismen og Pinsemarchen s. 7-8
[Citat af Mao Tsetung] s. 8
Proletariatets diktatur eller "hele folkets stat" s. 9-15
Bombestop og forhandlinger eller USA ud af Vietnam s. 15-18
Militant demonstration i Bonn s. 19-20
Ungkommunisten 1968 nr. 5

Ungkommunisten 1. årgang, maj 1968, nr. 5

Citat af Lin Piao om Mao Tse-tung-tænkningen] s. 1
Vort samfund er borgerligt s. 2-3
1. maj s. 4-5
KUF og studenterbevægelsen s. 6-7
Racisme og levestandard [Løbeseddel uddelt på B&W 25/4] s. 8-9
Revisionisme-økonomisme-fascisme s. 10-11
Til dem der ikke kan lide vort sprog s. 11-13
[Et citat af Mao Tse-tung] s. 13 Apropos 4. maj [1945]s. 14-16

Skal vi sige: Solidaritet med den tredje verdens revolutionære kamp? eller skal vi mele vores egen kage?? (løbeseddel - pt. ikke online)
Ungkommunisten 1968 nr. 4

Ungkommunisten 1. årgang, april 1968, nr. 4

[Erklæring om dannelse af] Kommunistisk Ungdomsforbund s. 1
Farvel til Pinsemarchudvalget s. 2-4
Hvad et hashproblem bruges til s. 5-6
Revisionismen i Østeuropa s. 7-9
Kulturrevolutionen s. 10-20
Oprør og medbestemmelsesret (løbeseddel) [pt. ikke online]
Forsiden af Ungkommunisten 1968 nr. 3

Ungkommunisten 1. årgang, marts 1968, nr. 3

[Digt af Cu Huy Can] s.1
Sejrrige Vietnam! s. 2-7
[Om krig] - et citat fra Mao Tse-tung s. 7
Røde Kors-hjælp til USA-imperialismen s. 8-10
[Revolution] - et citat fra Mao Tse-tung s.10
Uddannelsesrevolution i Kina [Uddrag af ”GendriveIse af Kinas Hrustjovs og Lu Ting-yis revisionistiske uddannelseslinie”. Peking Review nr. 2, 1968] s. 11-12
Uddannelse til hvad? s. 13-15

Vi har lært at lave revolution [Notits om Kinas kulturrevolution] s. 16

Nyheder / News