Lidt om »elendighedsteori«

Danmarks "kommunistiske" parti har i alle årene siden den anden verdenskrig uophørligt indprentet sine medlemmer, at "elendighedsteorien" var forkert. Hvor mange gange har vi...

Fordomme lever endnu

“I disse dage er en partidelegation fra MLPØ (Østrigs marxistisk-leninistiske Parti) afrejst til Folkerepublikken Albanien for at lære dennes socialistiske opbygningsarbejde at kende og...

Til læserne

Den lange pause i udsendelsen af "Kommunistisk Orientering" skyldes arbejdsmæssige og andre vanskeligheder i forbindelse med den Kinesiske Folkerepubliks ambassades og Guozi Shudians pludselige...

Klassekamp og citatfusk

Det er en dårlig sag, der kun lader sig forsvare ved hjælp af citatfusk.Det svenske Kommunistiska Förbundet Marxist-leninisterna har som bekendt i Gnistan den...

Ned med værdigheden

Efter en dødkedelig "forelæsning" af Benito Scocozza foran ingeniørkasernen, der endte med håbet om, at den anden moratoriedag måtte blive ef værdigt udtryk for...

En bemærkning til KF(ML)

I en lille opsats med titlen "Hvad er 'KUF'" har bladet "Kommunist", organ for det danske KF(ML) "reageret" på vor opfordring i sidste nr....

De mange og de få

Demonstrationerne foran Saga-biografen i København imod "De grønne djævle" - John Waynes tarvelige propagandafilm for vor tids mest infame imperialistiske aggressionskrig - gav dertil...

Nyheder / News